Spring naar de content

Kinderlongverpleegkundige

De kinderlongverpleegkundige is een gespecialiseerd verpleegkundige voor kinderen met astma/benauwdheidsklachten en hun ouders. De klachten die bij astma/benauwdheid optreden, zoals bijvoorbeeld hoesten en kortademigheid, kunnen van grote invloed zijn op het dagelijks leven van een kind en zijn of haar omgeving.

De kinderlongverpleegkundige kan aanvullende informatie geven over astma/benauwdheidsklachten. Zij geeft ook uitleg over het gebruik van medicijnen (de werking van medicijnen, inhalatietechnieken, de volgorde van inname) en het gebruik van de piekstroom-meter (= een meetinstrument om de hoeveelheid uitademingslucht te meten). Wanneer nodig zoekt zij samen met u naar oplossingen voor de problemen waar u en uw kind, als gevolg van de astma/benauwdheidsklachten, in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Voor meer informatie: zie patiëntenfolder.