Spring naar de content

Leefregels hartfalen

De basis van de behandeling van hartfalen bestaat uit medicijnen, aanpassing van eet- en drinkpatroon en aanpassing van de leefgewoonten. De uitvoering van de behandeling ligt gedeeltelijk bij de arts en hartfalenverpleegkundige maar grotendeels bij uzelf. Immers een aantal leefregels zijn noodzakelijk om het lichaam optimaal te laten functioneren ondanks dat het hart niet optimaal functioneert. Zo dient u bijvoorbeeld niet te roken, onder- of overgewicht te voorkomen en de medicijnen volgens voorschrift in te nemen. Kortom, de belangrijkste steunpilaar van de behandeling bent u zelf!