Spring naar de content

Zenuwbeklemming

Naast het beter bekende carpaal tunnel syndroom (CTS) waarbij ter hoogte van het polsgewricht een zenuw bekneld is, bestaan er ook zenuwbeklemmingen van andere zenuwen, en ook op andere locaties. In de pols kan ook de zenuw bekneld raken die de pinkzijde van de hand voorziet van gevoel. Daarnaast kan desbetreffende zenuw bekneld zitten bij de elleboog (“Telefoonbotje”). Beide beklemmingen geven gevoelsstoornissen en tintelingen aan de pinkzijde van de hand. Ook kan bij een beklemming in de elleboog een soort van onhandigheid” ontstaan ten gevolge van krachtsverlies.

Een andere zenuw die beklemd kan raken is de zenuw die met name de handrug van gevoel voorziet. Dit geeft een continue en soms verergerde pijnsensatie aan onderarm, pols en handrug.

De operatie wordt, meestal, onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Bij plaatselijke verdoving wordt de het te opereren gebied verdoofd. Via een incisie (snede) ter plaatse wordt de ruimte rond de zenuw vrij gelegd, en wordt eventueel ook de zenuw verplaatst. De zenuw kan nu weer normaal functioneren, de prikkelingen en pijnklachten zullen na enige weken verminderd of zelfs verdwenen zijn.