Spring naar de content

Behandeltraject bij meniscus problemen (artroscopie)


Voor mensen met acute meniscus problemen biedt Bernhoven een versneld behandeltraject. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts.

Als u belt met de polikliniek orthopedie voor een afspraak geeft u aan dat u knieklachten heeft. Er wordt dan bekeken of u voor het versnelde traject in aanmerking komt. Bij een versneld traject kunt u binnen 1 à 2 weken week terecht op het spreekuur van één van de othopedisch chirurgen. Is er vervolgens een kijkoperatie van de knie (in medische taal artroscopie) nodig dan kunt u binnen twee weken geopereerd worden. Bij een versneld behandeltraject is het alleen niet mogelijk om rekening te houden met een voorkeur van een orthopeed en de locatie van de operatie.  

Operatie/behandeling

Tijdens een artroscopie (kijkoperatie) van de de knie wordt er een kleine opening gemaakt. Door de opening wordt een dun buisje in het gewricht geschoven. In dit buisje zitten lenzen zodat de arts het gewricht kan bekijken. Om het zicht helder te houden, wordt het gewricht tijdens de operatie voortdurende gespoeld. Met behulp van speciale instrumenten kan het beschadigde deel van de meniscus verwijderd of gehecht worden. Meer informatie leest u in de onder 'zie ook' weergegeven patiëntenfolder.

Behandeltraject in het kort

  1. De huisarts verwijst u naar het ziekenhuis in verband met een meniscusletsel.
  2. U maakt een afspraak met de orthopedisch chirurg op de polikliniek op locatie Uden of Oss. 
  3. Is een operatie nodig dan gaat u direct door naar bureau opname. Bureau opname  zorgt voor de planning van de operaties. U krijgt ter plekke een operatiedatum mee naar huis. Als u geen voorkeur heeft voor een orthopedisch chirurg of locatie dan kunt u een operatiedatum binnen twee weken krijgen. 
  4. Heeft u een operatiedatum dan gaat u direct door naar het spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek). Voordat u de operatie kunt ondergaan, bespreekt de anesthesioloog met u welke verdoving voor u het meest geschikt is.
  5. Voor de operatie wordt u vier tot vijf uur opgenomen op de afdeling dagbehandeling.
  6. De operatie duurt ongeveer een halfuur tot driekwartier. Na de operatie gaat u eerst naar de verkoeverkamer (uitslaapkamer) en daarna terug naar de afdeling dagbehandeling. 
  7. In principe kunt u een tot twee uur na de operatie weer naar huis. U krijgt enkele adviezen over wat u wanneer weer kunt doen.
  8. Na ongeveer twee weken komt u voor de nacontrole terug op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee.   

Afdelingen