Spring naar de content

Carrouselpoli Regionaal Pijn Centrum


Het kan ook zijn dat u ingedeeld wordt voor een multidisciplinair onderzoek; carrouselpoli. Hierbij worden personen met langdurige pijnklachten onderzocht. Het doel van deze carrouselpoli is richting te geven in de verdere behandeling van uw klachten. Vaak bent u al bij een aantal behandelaars geweest, maar bestaan uw klachten nog steeds. De klachten zijn vaak complex en kunnen betrekking hebben op zowel uw lichamelijk als psychosociaal functioneren. U wordt verwezen door uw huisarts of medisch specialist. Om beter inzicht in de klachten te krijgen, wordt u achtereenvolgens gezien door een anesthesioloog, psycholoog, fysiotherapeut en eventueel ander specialisme. Deze zullen hun bevindingen samenbundelen en gezamenlijk een advies uitbrengen over een eventuele behandeling. Dit advies zal in een brief naar uw huisarts en/of verwijzer gerapporteerd worden. Daarnaast worden onze bevindingen en aanbeveling nog dezelfde middag met u besproken.

Behandeling na deze carrouselpoli kan buiten een behandeling door de anesthesioloog ook plaatsvinden door psychologische interventie. Deze is gericht op het anders omgaan met de pijn en aanpak van (gedragsmatige of emotionele) factoren die een negatieve invloed hebben op de pijn. Fysiotherapeutische interventie is ook mogelijk. Voor meer informatie over de afdeling psychologie en fysiotherapie, zie de koppelingen onder 'zie ook'.