Spring naar de content

Diabetescarrousel

Wanneer u diabetes heeft heeft u met verschillende hulpverleners te maken. De internist, diabetesverpleegkundige en diëtist helpen u om uw diabetes zo goed mogelijk te regelen. Wanneer uw diabetes goed geregeld is, wordt de kans op complicaties in de toekomst kleiner. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig op controle komt. Via de diabetescarrousel proberen we afspraken te combineren zodat u minder vaak voor controle naar het ziekenhuis hoeft te komen. In principe komt u twee keer per jaar bij de internist en twee keer per jaar bij de diabetesverpleegkundige. Omdat u ook door de diëtiste  en de podotherapeut één keer per jaar gezien zult worden, worden die afspraken gecombineerd met de diabetesverpleegkundige.

Internist

De internist bespreekt met u de onderzoeksuitslagen en doet zonodig lichamelijk onderzoek. Op basis van de uitslagen en eventuele klachten kan de behandeling worden aangepast. De behandeling van de internist richt zich niet alleen op de regeling van uw diabetes. De internist zal o.a. ook kijken naar uw bloeddruk en cholesterol.
Diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige is een gespecialiseerde verpleegkundige die uitleg en advies kan geven over allerlei praktische zaken rond diabetes.Ook met vragen op het gebied van omgaan met- en acceptatie van de ziekte, relaties, werk, sport en seksualiteit  kunt u bij deze verpleegkundige terecht.

Diëtist

De diëtiste geeft u adviezen over gezonde voeding uitgaande van wat u gewend bent te eten. Zij gaat na in hoeverre uw voeding van invloed is op de bloedsuikers. Ook geeft zij voedingsadvies bij een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk of overgewicht.

Podotherapeut

De podotherapeut is een deskundige op het gebied van voeten. De voeten van mensen met diabetes zijn extra kwetsbaar. Daarom is extra aandacht hiervoor nodig. De podotherapeut kan voetproblemen behandelen en geeft ook adviezen over voetverzorging en schoeisel.

Contact

Heeft u vragen over de  controles bij diabetes, neem dan gerust contact op met de desbetreffende polikliniek (zie tabel).

                     locatie Uden
polikliniek interne geneeskunde 0413 - 40 19 41
diabetesverpleegkundige

0413 - 40 22 60

(tussen 9.00-11.00 uur)

polikliniek diëtetiek 0413 - 40 22 50
polikliniek oogheelkunde 0413 - 40 19 56
algemeen nummer ziekenhuis 0413 - 40 40 40

Wandelen in het groen

Sinds juni 2011 organiseren Bernhoven en Natuurcentrum Slabroek wandelingen voor mensen met diabetes type 2 die onder behandeling zijn in het ziekenhuis. Deze wandelingen starten bij Natuurcentrum Slabroek en worden begeleid door een IVN-gids en een diabetesverpleegkundige. De wandelingen zijn ongeveer 5 km lang. Voor de wandeling wordt bij elke deelnemer de bloedglucosewaarde in beeld gebracht. In het eerste half uur wordt stevig doorgewandeld om mensen te laten ervaren hoe hun lichaam hierop reageert. In het tweede half uur staat natuurbeleving centraal en neemt de gids de tijd om iets te vertellen  over de natuur en het landschap. Na afloop van de wandeling komen de deelnemers samen in Natuurcentrum Slabroek om ervaringen uit te wisselen en  hebben de mogelijkheid om vragen te stellen. Wederom wordt de bloedglucosewaarde gemeten om zo te bekijken wat de invloed van de wandeling hierop geweest is.
Het doel van deze wandelingen is dat men  leert omgaan met diabetes en beweging waardoor men vertrouwen krijgt om zelf meer gaan te bewegen, tevens wordt de mogelijkheid geboden om met lotgenoten in contact te komen.
Voor verdere informatie  of aanmelding kan men terecht bij de diabetesverpleegkundige

Start to run met diabetes

Bewegen is gezond voor iedereen, dit geldt zeker ook voor mensen met diabetes. Om mensen met diabetes te stimuleren in beweging te komen, heeft Bernhoven in samenwerking met Synchroon, de Zorggroep van huisartsen uit de regio, de Bas van de Goor Foundation en atletiekvereniging de Keien een beweegprogramma ontwikkeld 'Start to run met diabetes'.

Het is voor mensen met diabetes voor zowel de eerste als tweede lijn. Het is een  programma waarbij de patiënten gaan hardlopen onder professionele begeleiding van zowel een atletiektrainer en een diabetesverpleegkundige, met als doel: na zeven weken twintig minuten aan één stuk te kunnen hardlopen. Iedere bijeenkomst bestaat uit een informatief gedeelte gevolgd door een training. Eenmaal per jaar start de cursus. Informatie via de website en/of de diabetesverpleegkundige Bernhoven.

Prisma 

PRISMA staat voor PRo-actieve Interdisciplinaire Self MAnagement educatie.
Het is een voorlichtingsprogramma, speciaal ontwikkeld voor diabetes type 2 patiënten. Het wordt aan alle nieuwe diabetespatiënten, die onder behandeling komen voor hun diabetes in Bernhoven, aangeboden. De trainers zijn een diabetesverpleegkundige en een diëtist,  zij helpen de diabetespatiënt om hun  kennis te vergroten en inzicht te verwerven in wat diabetes voor ze betekent en benadrukken wat de patiët zelf kan doen om meer grip op hun diabetes te krijgen.

Het programma bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee weken.
Na deze twee bijeenkomsten kan de diabetespatiënt  (nog) beter beslissingen nemen voor een goede zorg voor hun diabetes.

Kinderdiabetespoli

Voor kinderen met diabetes is in Bernhoven een speciale poli, de kinder-diabetespoli. Deze polikliniek werkt in de vorm van een carrousel spreekuur. Dat wil zeggen dat afspraken met zowel de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige en de diëtiste achter elkaar of soms gezamelijk gepland worden. Op de polikliniek tijdens het spreekuur kunnen kinderen en ouders aan alle leden van het team hun vragen stellen. Voor tussentijdse vragen is, naast de kinderarts, de diabetesverpleegkundige bereikbaar tijdens kantooruren. De kinderarts heeft uiteraard ook een 24 uurs spoeddienst.
Het kinderdiabetesteam bestaat uit: de kinderarts, de kinderdiabetesverpleegkundige, de diëtiste, de kinderpsychologe en een pedagogisch medewerker.
Het kinderdiabetesteam geeft, naast het spreekuur, nog andere vormen van ondersteuning zoals groepsbijeenkomsten voor de kinderen, ingedeeld naar leeftijd. Indien gewenst bezoekt de kinderdiabetesverpleegkundige de school of opvang en wordt er jaarlijks een lerarenbijeenkomst gepland aan het begin van het schooljaar.
Sinds enkele jaren werkt het kinderdiabetesteam van Bernhoven samen met vijf andere kinderdiabetesteams uit andere ziekenhuizen onder de naam Kidz&ko.