Spring naar de content

Hand- en polsspreekuur

Voor hand- en polsaandoeningen is er een speciaal hand- en polsspreekuur op de polikliniek plastische chirurgie in Uden. Er zijn twee verschillende soorten spreekuren, het zogenoemde kleine- en het grote handenspreekuur. U kunt naar een van de handenspreekuren worden verwezen door uw behandelend specialist.

Klein handenspreekuur

Het klein handenspreekuur wordt gehouden door de plastisch chirurg samen met twee handtherapeuten, een handtherapeut van het handencentrum in Uden en een handtherapeut van de afdeling fysiotherapie van Bernhoven.

Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten die al in behandeling zijn en waar de betrokken behandelaars met elkaar overleggen over de te volgen therapie. U wordt naar dit spreekuur verwezen door uw fysio- of ergotherapeut of specialist

Het kleine handenspreekuur vindt plaats iedere eerste donderdagmiddag van de maand op de polikliniek plastische chirurgie (route 053) van Bernhoven in Uden.

Groot handenspreekuur

In het groot handenspreekuur werkt een aantal specialisten samen zoals de algemeen chirurg, plastisch chirurg, orthopedisch chirurg, reumatoloog, revalidatiearts en handtherapeuten. De betrokken specialisten doen nader onderzoek om op die manier tot een goed overwogen behandeling te komen.

U kunt alleen op verwijzing naar dit spreekuur. Wanneer nodig wordt u doorverwezen door uw behandelend specialist, de handtherapeut in Bernhoven of door het handencentrum. Dit speciale spreekuur vindt iedere derde dinsdagmiddag van de maand plaats op de polikliniek plastische chirurgie in Uden.


 

Afdelingen