Spring naar de content

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een multidisciplinair programma. Dat wil zeggen dat verschillende gespecialiseerde behandelaars bij dit programma betrokken zijn. De psycholoog is één van die deskundigen. Hij verzorgt een informatiebijeenkomst in het programma 'Je hart, je leven' en een vervolgcursus volgens de 'PEP-module'.

De voorlichting van de psycholoog richt zich vooral op informatie over de psychosociale aspecten van een hartaandoening. Meer informatie vindt u in de folder 'Je hart, je leven'.

De 'PEP-module' is een vervolgcursus die samen met het Medisch Maatschappelijk Werk wordt gegeven. Deze cursus richt zich op het leren omgaan met de veranderingen in gedrag en leefstijl, die een hartaandoening met zich meebrengt.

Afdelingen