Spring naar de content

Herniaspreekuur


De polikliniek neurologie in Uden kent een speciaal herniaspreekuur.

Gang van zaken

Tijdens dit spreekuur krijgt u een MRI onderzoek, wordt een röntgenfoto van de rug gemaak, heeft u een gesprek met de neuroloog en eventueel ook met de neurochirurg. Dat laatste gesprek is afhankelijk van de uitslag van het MRI onderzoek. Mocht de uitslag aantonen dat een operatie nodig is, dan krijgt u tijdens dit spreekuur eveneens voorlichting van de afdeling fysiotherapie. Het is ook mogelijk dat er gekozen wordt voor een behandeling in het Regionaal Pijncentrum (RPC) van Bernhoven. In dat geval krijgt u hiervoor binnen één week een afspraak met het RPC.

Meer informatie leest u in de folder 'Herniaspreekuur'.