Spring naar de content

POP-poli


Wat is een POP-polikliniek

De letters POP staan voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). De POP-polikliniek Bernhoven is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen gynaecologie en kindergeneeskunde van Bernhoven en de psychiatrie van de GGZ Oost Brabant.

Doelgroep POP-polikliniek Bernhoven

U komt in aanmerking voor de POP-polikliniek als u zwanger bent of graag zwanger wilt worden en:

 • psychische klachten heeft;
 • medicatie gebruikt tegen angst, depressie of verwardheid;
 • in het verleden behandeld bent voor psychische klachten of in het verleden medicatie hiervoor gebruikt heeft;
 • u zich na een zwangerschap depressief gevoeld heeft of andere psychische klachten heeft gehad;

Aanbod

Voor of tijdens de zwangerschap

Op de POP-poli in Bernhoven krijgt de cliënt twee aansluitende gesprekken:

 1. Een intakegesprek met de verpleegkundig specialist psychiatrie van de GGZ Oost Brabant. Dit gesprek duurt ruim drie kwartier. De verpleegkundig specialist richt zich op de psychiatrische/psychologische en sociale situatie van de patiënt.
 2. Een gesprek met de gynaecoloog van Bernhoven waarbij de aandacht ligt op het medische en fysieke conditie van de cliënt. Dit gesprek duurt twintig minuten.

Vervolgens worden de bevindingen van deze gesprekken besproken in een multidisciplinair overleg, bestaande uit de verpleegkundig specialist psychiatrie, de psychiater, de gynaecoloog en de kinderarts.

Hierbij wordt:

 • Een duidelijke omschrijving van het probleem opgesteld voor de aanstaande moeder en eventueel gevolgen voor het kind;
  • taxatie van huidig toestandsbeeld,
  • risicotaxatie ten aanzien van terugval in psychiatrische stoornis,
  • analyse van de psychiatrische voorgeschiedenis en behandeling,
  • inschatten van prognose en implicaties van zwangerschap en bevalling.
 • Een voorstel voor een behandelplan opgesteld. Dit voorstel kan bestaan uit behandel- en begeleidingsmogelijkheden van voor de conceptie tot en met de periode na de bevalling, door middel van;
  • afstemmen van medicatie zowel voor, tijdens als na de zwangerschap, waarbij de voor- en nadelen van de psychofarmaca op het ziektebeeld van de patiënt maar ook de effecten van de medicatie op het kind worden besproken en behandelalternatieven worden overwogen,
  • afspraken over de begeleiding van de zwangerschap, bevalling en het kraambed. Dit betreft keuze in zwangerschapsbegeleiding door verloskundige en/of gynaecoloog, aangevuld met begeleiding door een psychiater en/of psycholoog, maar ook eventuele begeleiding in de thuissituatie door maatschappelijk werk of ondersteunende instanties zoals een wijkverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg,
  • geven van voorlichting rondom de kinderwens, de bevalling en de kaamtijd,
  • inschatten van de noodzaak of aanbod van de mogelijkheid voor een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde.
 • Goede terugkoppeling van de gemaakte afspraken naar alle betrokken zorgverleners inclusief verwijzer, huisarts en de patiënt vanuit één gezamenlijke documentatie van alle disciplines die betrokken zijn bij de POP-poli.

Bij complexe psychiatrische problematiek en monitoren van de zwangere bij psychofarmacagebruik, kan de behandeling worden overgenomen door het multidisciplinaire team van de POP-poli. Er wordt een geïntegreerde behandeling aangeboden volgens de laatste beroepswetenschappelijke richtlijnen.

Na de bevalling

Ook deze groep wordt aangemeld bij de POP-poli. Vervolgens wordt er een afspraak gepland bij de verpleegkundig specialist of sociaal psychiatrisch verpleegkundige en de psychiater.

De casus wordt in het multidisciplinaire overleg van de POP-poli besproken.

Aanmelding

Patiënt

U kunt zichzelf aanmelden door een e-mail te sturen naar poppoli@bernhoven.nl. U kunt ook via de huisarts of uw verloskundige om een doorverwijzing vragen.

Meer kunt u lezen in de folder POP-poli.

Verwijzer

Als zorgverlener kunt u een cliënt verwijzen naar de POP-poli. Huisartsen doen dit via Zorgnet ter attentie van de gynaecologie. Verloskundigen kunnen een verwijsbrief en de verloskundige kaart per e-mail sturen naar poppoli@bernhoven.nl. Psychiaters kunnen ook mailen naar poppoli@bernhoven.nl, maar worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met Stephanie de Laat, secretaresse affectieve stoornissen van de GGZ Veghel op 0413 - 84 68 36 of te mailen naar sjhhorstter@ggzoostbrabant.nl.

Aanmelding van een crisissituatie dient te gebeuren via de crisisdienst van de GGZ.

Meer informatie kunt u lezen in de folder POP-poli, toelichting voor verwijzers.

Samenstelling multidisciplinair team

 • Annemarie Verberkt; verpleegkundig specialist GGZ Oost Brabant
 • Henk Hanegraaf; psychiater GGZ Oost Brabant
 • Tjitske Dijkstra: gynaecoloog Bernhoven
 • Jantien van der Heyden. gynaecoloog Bernhoven
 • Gordon Slabbers: kinderarts Bernhoven

 

Afdelingen