Spring naar de content

Scheve hoofdenspreekuur

Waarom een scheve hoofdenspreekuur?

Het scheve hoofdenspreekuur is bedoeld voor zuigelingen over wie vragen bestaan over de schedelvorm of bij wie sprake is van scheve houdingen door voorkeursligging. Bernhoven heeft bijzondere kennis in het signaleren en behandelen van zuigelingen met afgeplatte hoofden. Op het scheve hoofdenspreekuur wordt uw kind gezien door de kinderfysiotherapeut en de kinderarts.

Afspraak maken

Om een afspraak te kunnen maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of consultatiebureau-arts. U kunt een afspraak maken via de polikliniek Kindergeneeskunde (0413 - 40 19 44). Het scheve hoofdenspreekuur vindt op vrijdagmiddag plaats in Uden. Meer informatie leest u in de hiernaast onder 'zie ook' weergegeven folder.

Helmredressie-therapie

Op basis van de schedelmeting wordt een inschatting gemaakt of uw kind baat zal hebben bij helmredressie-therapie. Bij helmredressie-therapie moet uw baby 4-6 maanden een speciale helm dragen. Het helmpje dwingt als het ware de schedel om weer in de juiste vorm te groeien.

Wanneer uw kind helmredressie-therapie krijgt dan wordt uw kind na twee maanden opnieuw gemeten door de kinderfysiotherapeut om te zien of de helm het gewenste effect heeft, of dat de helm aangepast moet worden. Als uw kind ongeveer 1 jaar oud is, komt u met uw kind terug op het scheve hoofden spreekuur om de verandering van de schedelvorm te evalueren.

Afdelingen