Spring naar de content

Stomaspreekuur

U kunt terecht bij het stomaspreekuur als u een stoma-operatie of blaasvervangende operatie krijgt of hebt gehad. U krijgt begeleiding bij het omgaan met een stoma.


Waarom een stomaspreekuur?

Een stoma krijgen kan van tijdelijke of blijvende aard zijn, maar is altijd ingrijpend. Het is van belang dat u leert te leven en omgaan met de stoma. In ziekenhuis Bernhoven worden daarom patiënten met een stoma intensief begeleid door de stomaverpleegkundige, zowel tijdens opname in het ziekenhuis als op de polikliniek (stomaspreekuur).

Stomaverpleegkundigen

De volgende verpleegkundigen verzorgen het stomaspreekuur:

   polikliniek Oss   ziekenhuis Uden
 stomaverpleegkundigen  
  • Marjon Valk
  • (alleen op donderdag)
 
  • Marjon Valk
  • Lotte van Herpen
 telefoon  0413 - 40 26 62  0413 - 40 26 62

U kunt ook een e-mail sturen naar de stomaverpleegkundigen. Het adres is stomazorg@bernhoven.nl

Afspraak maken

Uw behandelend arts, de afdelingsverpleegkunde of de huisarts kan u doorverwijzen naar de stomaverpleegkundige. Daarnaast kunt u ook zelf een afspraak maken. U belt hiervoor rechtstreeks de stomaverpleegkundige. Ze zijn bereikbaar op de tijden dat ze ook spreekuur hebben.

Meer info

In de hiernaast onder 'zie ook' weergegeven folder vindt u uitgebreide informatie.
Voor meer algemene informatie klikt u op de link van de Nederlandse Stomavereniging die hiernaast is weergegeven.