Spring naar de content

TIA spreekuur

Het TIA spreekuur wordt op de polikliniek in Uden gehouden. Tijdens dit spreekuur wordt u eerst gezien door de neuroloog, waarna dagopname volgt.

Werkwijze

Tijdens een dagopname wordt er bij de patiënt nuchter bloed geprikt. Hierna krijgt de patiënt een ontbijt en vervolgens een ECG, CT-scan en Duplex-onderzoek van de halsvaten.

U krijgt aan het einde van de ochtend de uitslagen van de verschillende onderzoeken van de neuroloog. Mogelijk volgt daarna nog een nazorggesprek met een verpleegkundige van de afdeling neurologie. Zie voor meer informatie de folder Combinatieafspraak TIA.

Verwijzing naar het TIA spreekuur gebeurt na overleg tussen uw huisarts en de neuroloog.

Afdelingen