Spring naar de content

Verpleegkundig spreekuur voor oncologiepatiënten


De diagnose kanker is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van de patiënt en diens naasten. De diagnose brengt veel veranderingen en vragen met zich mee. Patiënten moeten soms in korte tijd belangrijke beslissingen nemen. Onder die omstandigheden is het begrijpelijk dat de veelheid aan informatie verwarrend is en dat niet alles wordt onthouden. In ziekenhuis Bernhoven werken twee verpleegkundig consulenten oncologie. Zij kunnen u begeleiden en bijstaan in een moeilijke periode in uw leven.

De beide verpleegkundig consulenten oncologie houden een verpleegkundig Oncologisch Spreekuur op beide locaties van het ziekenhuis. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten van de specialismen interne geneeskunde en longgeneeskunde.

In de folder 'Verpleegkundig spreekuur voor oncologiepatiënten' vindt u alle informatie over dit spreekuur.