Spring naar de content

Ziekte van Crohn spreekuur

De afdeling Maag-, Lever-, Darmgeneeskunde biedt een speciaal spreekuur voor patiënten de lijden aan de ziekte van Crohn.

Bij dit spreekuur spreekt u met een gespecialiseerde verpleegkundige. Deze informeert u over uw ziekte en begeleidt en ondersteunt u bij het omgaan met uw klachten. Meer informatie over deze spreekuren vindt in de folder.