Spring naar de content

Huisregels

Het Ambulant Centrum / Dagbehandeling hanteert enkele huisregels.

Bezoek

Het Ambulant Centrum / Dagbehandeling heeft geen bezoekregeling. Alleen in overleg met de verpleegkundige mag er één persoon bij u blijven als u daar behoefte aan heeft.

Mobiele telefoon

Het is in het ziekenhuis niet toegestaan te bellen met een mobiele telefoon. U kunt gebruik maken van de telefoon op de afdeling.

Roken

Roken is in het ziekenhuis nergens toegestaan.

Schade

Als door nalatigheid of schuld van medewerkers van het ziekenhuis schade wordt toegebracht aan uw persoonlijke eigendommen, kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. U kunt uw schade kenbaar maken door het invullen van een ‘schadeformulier’. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u dit afgeven bij PatiëntService of de receptie van het ziekenhuis. Uw melding wordt in behandeling genomen door de juridisch beleidsmedewerker van het ziekenhuis.

Fotograferen en filmen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze gasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (gasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.