Spring naar de content

Verblijf

Het verblijf bij de dagbehandeling is kort: het varieert van twee tot acht uur. 

Wanneer mag u naar huis?

U mag weer naar huis als de verdoving voldoende is uitgewerkt. Soms duurt de operatie veel langer dan verwacht, of ontstaan er onverziene problemen. In die gevallen kan het noodzakelijk zijn dat u voor langere tijd moet blijven. U krijgt dan een plaats op een andere afdeling. Als u een algehele verdoving heeft gehad, mag u de eerste 12 uur na de operatie geen voertuig besturen.

Van de verpleegkundige krijgt u het volgende mee:

  • een afspraak voor poliklinische controle;
  • brief voor de huisarts;
  • eventueel medicijnen;
  • instructies voor de komende dagen.

Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.