Spring naar de content

Voorbereiding

Voordat de operatie plaatsvindt, zijn er voorbereidingen nodig. Dat gebeurt op het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek (PPO).

U ziet daar achtereenvolgens een doktersassistente, een verpleegkundige en een anesthesioloog (arts die voor de verdoving zorgt). In totaal duurt het spreekuur ongeveer een uur.

Verpleegkundige

De verpleegkundige bespreekt met u:

  • waar u moet zijn;
  • wat u meeneemt;
  • welke voorbereidingen u thuis moet treffen;
  • de gang van zaken tijdens de opname;
  • waar u na de operatie rekening mee moet houden;
  • wie en wanneer u kunt bellen als u de komende weken nog vragen heeft over de opname.

Na het gesprek krijgt u persoonlijke instructies die u voor de opname moet opvolgen op papier mee naar huis. Voorbeelden daarvan zijn: het gebruik van medicijnen, het nuchter zijn en het ontharen.

Anesthesioloog

De anesthesioloog stemt zijn verdoving af op uw gezondheid, uw conditie en de operatie die u ondergaat. Hij of zij schat de risico’s in van de operatie en de verdoving en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen. Dit kan zijn bloedonderzoek, een röntgenfoto of een consult bij een andere specialist.

Bij medische ingrepen zijn vaak verschillende vormen van verdoving mogelijk. Hoewel u mee kunt beslissen en in veel gevallen zelfs een keuze heeft, is het voor u én voor degene die opereert niet altijd mogelijk alle consequenties daarvan te overzien. Daarom bepaalt de anesthesioloog altijd de uiteindelijke vorm van verdoving.

Opnamedatum

U krijgt ongeveer een week voor de behandeling bericht van de Opname Planning. Voor het exacte tijdstip van de behandeling kunt u een dag voor de behandeling tussen 14.00 en 15.00 uur bellen naar de afdeling dagbehandeling, telefoon 0413 - 401917. Bereikbaar tussen 09.00 en 10.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur.

Neem meteen contact op met Opname Planning als u op de opnamedatum niet kunt komen.