Spring naar de content

Medewerkers in beeld

In Bernhoven krijgt u te maken met allerlei verschillende medewerkers. Hier leest u meer over hen en wat zij doen.


Anesthesist

Een anesthesist is een arts die gespecialiseerd is in pijnbestrijding. Ook het verdoven van patiënten die een operatie moeten ondergaan hoort bij zijn vak.

^ naar boven

Anesthesie-assistent

Een anesthesie-assistent assisteert de anesthesist als u een algehele of gedeeltelijke verdoving krijgt. Hij controleert voor de operatie alle apparatuur en zet de juiste medicijnen klaar. Verder bewaakt hij u voor, tijdens en na de operatie.

^ naar boven

Arts-assistent

Bernhoven is een opleidingsziekenhuis, dat betekent dat u te maken kunt krijgen met arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen die de opleiding tot medisch specialist volgen. Tijdens opname of polibezoek is de behandelend arts vaak een arts-assistent. De specialist is wel eindverantwoordelijk.

^ naar boven

Baliemedewerker

Een baliemedewerker helpt u verder als u zich meldt bij de balie van bijvoorbeeld het opnamebureau, een polikliniek of bij een andere onderzoeksafdeling.

^ naar boven

Co-assistent

Co-assistenten zijn medisch studenten die aan het einde van hun opleiding zitten. De theorie van de studie geneeskunde hebben ze achter de rug, nu doen ze praktijkervaring op in het ziekenhuis. Co-assistenten doen vaak het vooronderzoek. De specialist is en blijft eindverantwoordelijk voor uw behandeling.

^ naar boven

Diëtist

Een diëtist informeert u over de juiste voeding, die past bij uw ziekte of aandoening. Hij kan u bovendien ondersteunen bij het dieet tijdens uw opname.

^ naar boven

Doktersassistent

Een doktersassistent helpt de arts in de onderzoeks- en behandelkamers. Bij sommige poliklinieken controleren ze ook zaken als uw bloeddruk, uw lengte en uw gewicht.

^ naar boven

Ergotherapeut

Een ergotherapeut zoekt samen met u uit welke problemen u als gevolg van uw beperkingen tegenkomt in het dagelijks leven. Hij stelt een oefenprogramma samen, waarbij u leert om zoveel mogelijk zaken weer zelf te gaan doen. Misschien zijn daar hulpmiddelen of aanpassingen bij nodig, tijdens de therapie leert u daar mee om te gaan.

^ naar boven

Fysiotherapeut

Een fysiotherapeut houdt zich voornamelijk bezig met uw lichaamshouding en -bewegingen. Hij is ook betrokken bij de behandeling van verschillende aandoeningen, zoals long- en hartziekten.

^ naar boven

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger zorgt ervoor dat u de geestelijke zorg krijgt die u wilt.

^ naar boven

Gipsverbandmeester

De gipsverbandmeester werkt in opdracht van de orthopedisch chirurg of de algemeen chirurg. Hij weet alles van botten, spieren, pezen. Op basis van uw dossier en uw röntgenfoto’s legt de gipsmeester gips of een spalk aan.

^ naar boven

Laborant

Een laborant doet verschillende onderzoeken om te bepalen wat er met u aan de hand is. Dat kan aan de hand van bijvoorbeeld bloed- of urinemonsters.

^ naar boven

Logopedist

Een logopedist behandelt u als u problemen heeft met uw stem of uw spraak. Ook problemen met het slikken van eten en drinken kunnen door de logopedist behandeld worden.

^ naar boven

Specialist

Een specialist is een arts die zich na zijn zesjarige basisstudie heeft gespecialiseerd in een bepaald gebied binnen de geneeskunde. Voor een deel dragen specialisten hun werk over aan arts-assistenten en co-assistenten. De specialisten blijven wel altijd eindverantwoordelijk.

^ naar boven

Maatschappelijk werker

Een maatschappelijk werker begeleidt u wanneer u sociale en emotionele problemen heeft. Deze kunnen samenhangen met uw ziekt, de medische behandeling en de gevolgen daarvan.

^ naar boven

Operatie-assistent

De operatie-assistent assisteert voor, tijdens en na een operatie de chirurg, de anesthesie-assistent en de anesthesist. Ook zorgt hij voor de apparatuur en instrumenten in de operatiekamer.

^ naar boven

Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker werkt zowel op de kinderafdeling als in de polikliniek. Zij probeert er voor te zorgen dat kinderen ondanks de stress met hun emoties en pijn om kunnen gaan en dat ook kunnen verwerken. Zij vertelt met eenvoudige, begrijpbare hulpmiddelen zo precies en eerlijk mogelijk wat hem en zijn ouders in het ziekenhuis te wachten staat.

^ naar boven

Röntgenlaborant

Een röntgenlaborant maakt foto’s van uw lichaam met behulp van beeldvormende technieken. De meest gebruikte techniek is röntgenstraling. Vervolgens stelt de radioloog ( een medisch specialist) aan de hand van de foto’s een diagnose.

^ naar boven

Verpleegkundige

Een verpleegkundige verpleegt, verzorgt en begeleidt u tijdens uw opname in het ziekenhuis. Ook op sommige polikliniek treft u verpleegkundigen. Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u hiermee altijd bij de verpleegkundige terecht.

^ naar boven

Voedingsassistent

De voedingsassistent verzorgt tijdens uw opname alles dat te maken heeft met eten en drinken. Zij deelt voedingsformulieren uit waarop u uw keuzemenu kunt aankruisen. De voedingsassistent brengt ook het eten en drinken rond en houdt de voedingsadministratie bij.