Spring naar de content

Verblijf

Wat gebeurt er allemaal tijdens uw verblijf in het ziekenhuis? Hieronder vindt u een aantal zaken die daarbij van belang kunnen zijn.


Opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op de afgesproken tijd en plaats. De baliemedewerker of een verpleegkundige ontvangt u vervolgens op de verpleegafdeling. Zij brengt u naar uw kamer en informeert u over de gang van zaken op de afdeling.

Kamer

Bernhoven beschikt over eenpersoons- en driepersoonskamers. Heeft u voorkeur voor een eenpersoons- of driepersoonskamer, dan kunt u dit aangeven wanneer de afdeling opnameplanning u belt om de datum van uw opname met u te bespreken. Wij proberen dan zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
Ieder bed is voorzien van een bedsideterminal. Met deze computer kunt u allerhande zaken vanuit uw bed regelen. Zo kunt u via de bedsideterminal uw eten bestellen, televisie kijken en internetten (tegen betaling), folders en andere informatie over Bernhoven lezen, de verpleegkundige oproepen etc.
Op de kamer is zowel in de muurkast als in het nachtkastje, bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen.

Krijgt u een driepersoonskamer dan kan het gebeuren dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, geeft dit dan vooraf door aan opname planning, dan proberen wij hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.

Dagverblijf

Op iedere afdeling is een lounge voor patiënten en bezoek. U kunt hier naar wens verblijven, lezen, televisie kijken en uw maaltijd gebruiken. Ook uw bezoek kan hier iets te eten of drinken kopen, betalen kan hier alleen met een pinpas.

Eten

Tijdens uw opname worden eten en drinken door het ziekenhuis verstrekt. Via de bedsideterminal kunt u uw maaltijden bestellen, of rechtstreeks bij de gastvrouw op de afdeling. Wij houden rekening met uw dieet. U kunt uw ontbijt, middag- en avondmaaltijd op een door u gewenst tijdstip op uw kamer laten serveren, maar u kunt de maaltijd ook gebruiken in de lounge op de afdeling. Hebt u vragen, onze gastvrouwen helpen u graag.
Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan eigen etenswaren mee te nemen naar het ziekenhuis.

Roken

In het ziekenhuis geldt een algeheel rookverbod voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers.

Bezoek

Bernhoven wil een gastvrij ziekenhuis zijn voor u en uw bezoek. Dat betekent dat uw bezoek welkom is tussen 9.30 uur en 20.30 uur. Wel vragen wij u om uw bezoekers met elkaar af te laten stemmen, wanneer zij u gaan bezoeken. Dit om te voorkomen dat het voor u en andere patiënten te druk is rond uw bed. Daarnaast heeft de patiëntenzorg in alle gevallen voorrang. Dit kan betekenen dat de verpleging uw bezoek vraagt om de kamer even te verlaten, om de benodigde zorg te verlenen. Een aantal afdelingen hanteert wel bezoektijden omdat dit het welzijn van de patiënten verbetert.

Medische behandeling

De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) draagt de medische verantwoordelijkheid voor uw behandeling. Bij uw medische behandeling zijn ook andere hulpverleners betrokken. Het gevolg hiervan is dat u verschillende mensen aan uw bed krijgt. Alle hulpverleners die bij de behandeling betrokken zijn, rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Met vragen over uw medische behandeling kunt u dan ook altijd terecht bij de hoofdbehandelaar.

In verband met het verloop van uw ziekte kan het zijn dat de behandelend specialist de behandeling overdraagt aan een andere specialist. In het vervolg van de medische behandeling zal deze specialist de hoofdbehandelaar zijn.

Verpleegkundige verzorging

Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u het meest te maken met verpleegkundigen en leerling verpleegkundigen. Zij dragen de zorg voor een goede verpleging en proberen daarbij rekening te houden met uw persoonlijke wensen. Met al uw vragen kunt u bij hen terecht. Samen met u zoeken zij naar oplossingen bij problemen.

Contactpersoon

Bij het opnamegesprek vraagt de verpleegkundige u iemand uit uw naaste omgeving aan te wijzen als contactpersoon. Voor u en de afdeling is het prettig om te weten wie er geïnformeerd moet worden indien daar aanleiding toe is: bijvoorbeeld na een operatie, onderzoek of als de ontslagdatum bekend is. Het is niet vanzelfsprekend dat uw contactpersoon of familie over uw gezondheidstoestand geïnformeerd wordt. In verband met uw privacy moet u hier eerst toestemming voor geven.

Informatie

U mag van uw behandelend specialist, de verpleegkundigen en andere zorgverleners verwachten dat zij u goed informeren over uw ziekte, onderzoeken en behandelingen. Vraag gerust om schriftelijke informatie of een mondelinge toelichting wanneer iets niet helemaal duidelijk is. Het is raadzaam om een gesprek met uw specialist goed voor te bereiden en vooraf op te schrijven welke vragen u wilt stellen en/of welke informatie u kwijt wilt.