Spring naar de content

Voorbereiding

Voorafgaand aan uw opname wilt u weten wat u kunt verwachten. Er zijn zaken die u voor kunt bereiden.

Operatievoorbereiding

Wanneer u wordt opgenomen in verband met een operatie, zijn er enkele voorbereidingen nodig. Dat gebeurt op het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, kortweg het spreekuur PPO. U ziet daar achtereenvolgens een doktersassistente, een verpleegkundige en een anesthesioloog, dit is de arts die voor de verdoving zorgt. De anesthesioloog die aanwezig is tijdens uw operatie, kan een andere anesthesioloog zijn. In totaal duurt het spreekuur ongeveer een uur.

Verpleegkundige

De verpleegkundige bespreekt met u:

 • Waar u moet zijn
 • Wat u meeneemt
 • Welke voorbereidingen u thuis moet treffen
 • Gang van zaken tijdens de opname
 • Waar u na de operatie rekening mee moet houden
 • Wie en wanneer u kunt bellen als u de komende weken nog vragen heeft over de opname

Na het gesprek krijgt u persoonlijke instructies die u voor de opname moet opvolgen op papier mee naar huis. Voorbeelden daarvan zijn: het gebruik van medicijnen, het nuchter zijn, en het ontharen.

Anesthesioloog

De anesthesioloog stemt zijn verdoving af op uw gezondheid, uw conditie en de operatie die u ondergaat. Hij of zij schat de risico’s in van de operatie en de verdoving en laat zo nodig aanvullend onderzoek doen. Dit kan zijn bloedonderzoek, een röntgenfoto of een consult bij een andere specialist.

Bij medische ingrepen zijn vaak verschillende vormen van verdoving mogelijk. Hoewel u mee kunt beslissen en in veel gevallen zelfs een keuze heeft, is het voor u én voor degene die opereert niet altijd mogelijk alle consequenties daarvan te overzien. Daarom bepaalt de anesthesioloog altijd de uiteindelijke vorm van verdoving.

Opnamedatum

U krijgt tijdig bericht van opname planning wanneer u wordt opgenomen. Ook ontvangt u dan meer informatie die voor u van belang is bij uw opname.

Neem meteen contact op met opname planning als u op de opnamedatum niet kunt komen. U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 10.30-11.30 uur bellen naar 0413 - 40 19 17.

Kamer

Bernhoven beschikt over eenpersoons- en driepersoonskamers. Heeft u voorkeur voor een eenpersoons- of driepersoonskamer, dan kunt u dit aangeven wanneer de afdeling opnameplanning u belt om de datum van uw opname met u te bespreken. Wij proberen dan zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.
Krijgt u een driepersoonskamer dan kan het gebeuren dat mannen en vrouwen op één kamer liggen. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, geeft dit dan vooraf door aan opname planning, dan proberen wij hier zo goed mogelijk rekening mee te houden.

Wat brengt u mee?
Wilt u bij opname het volgende meebrengen:

 • Patiëntenpas
 • Medicijnen die u al gebruikt
 • Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
 • Eventueel dieetvoorschrift
 • Adres en telefoonnummer van uw contactpersoon
 • Toiletartikelen
 • Bedkleding, kamerjas, pantoffels e.d.
 • Bank- of giropas voor betaling van de kosten van het gebruik van telefoon en televisie.

Breng in ieder geval zo min mogelijk geld en géén waardevolle voorwerpen, zoals sieraden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van uw spullen.

Medicijnen

Tijdens uw opname verstrekt en beheert het ziekenhuis alle medicijnen die u gebruikt, uitgezonderd medicijnen voor anticonceptie. Alleen als u bent opgenomen op de afdeling Shortstay moet u uw eigen medicijnen innemen. Op een andere afdeling kunt u in overleg met de arts heel soms ook doorgegaan met uw eigen medicijn(en). Om te zorgen dat u tijdens de opname de juiste medicijnen krijgt, is het belangrijk dat uw arts en de verpleegkundige precies weten wat u gebruikt.

In de ziekenhuisapotheek zijn niet alle merken geneesmiddelen aanwezig. Het kan daarom zijn dat de vorm, kleur of naam van het geneesmiddel anders is dan u gewend bent. Echter, de werking is gelijkwaardig aan het middel dat u thuis gebruikt. Als u meer informatie wenst, kunt u daarvoor terecht bij uw behandelend arts of de ziekenhuisapotheker.

Uitleg in filmpje

In deze video leggen we u meer uit over de controle van de medicijnen.

Denk aan uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO)

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U moet dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuw AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar een recept bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.