Spring naar de content

Cliëntenraad

Als ziekenhuis willen we graag weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in het ziekenhuis. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten in ziekenhuizen. Cliënten kunnen zijn: patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen.

Taken

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Bernhoven en adviseert het directiecomité over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep op de cliëntenraad doen. De cliëntenraad behandelt onderwerpen met gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, maaltijden, hygiëne, gastvrijheid, algemene patiëntgerichte communicatie/informatie en wijzigingen in de organisatie. Vragen van de individuele patiënt horen bij de betrokken hulpverlener.

Veranderingen Bernhoven 

In de huidige situatie waarin er veel verandert binnen Bernhoven ziet de cliëntenraad het als een van de taken te monitoren in hoeverre deze verandering consequenties heeft voor cliënten, zowel negatief als positief. We zouden het op prijs stellen als u opmerkingen hierover met ons deelt door een e-mail te sturen naar: clientenraad@bernhoven.nl

Leden:  

M.M.J. van Duijnhoven (Tiny), voorzitter (Volkel)

A.W.H.M. (Arie) Ketelaars, vice-voorzitter (Veghel) 

W.L.V. van Boerdonk (Wim), lid (Boekel)

M.J.A. van Bodegom (Marie-José), lid (Oss)

Theo van Boxmeer, lid cliëntenraad (Veghel)

Ingrid Verkuijlen, lid cliëntenraad (Uden)

Bert-Jan van den Dungen, lid cliëntenraad (Veghel)

Lieke van de Haterd, lid cliëntenraad (Oss)

Q.W.J. (Quirin) de Veer, lid (Oss)

M. (Mechie) Ceelen, ambtelijk secretaris 


Bekijk onderstaand welke onderwerpen er precies onder de aandachtsgebieden van de Cliëntenraad vallen. 

Overzicht hoofd aandachtsgebieden cliëntenraad

Kwaliteitsmanagementsysteem

Zorgmodellen en zorgprocessen

Facilitaire Processen

(Direct cliënt gerelateerd en niet medisch)

Patiënten participatie en achterban contact

Organisatie Bernhoven

Jaarverslag 2021

Bekijk het jaarverslag 2021 hier.

We hebben woelige jaren achter de rug…

Bernhoven koerste als pionier op ‘zinnige zorg’ in het ziekenhuis. In de route daar naar toe zijn we overvallen door een stormachtige COVID pandemie. Door alle zeilen bij te zetten zijn we heelhuids door de storm geloodst. Verderop is rustiger vaarwater in zicht maar ons ziekenhuis is inmiddels op drift geraakt. Om weer op koers te komen worden de bakens verzet, bemanning in het gelid gebracht, broekriem aangetrokken en navigeren we verder met een nieuwe kapitein. 

We liggen in het dok, we repareren de opgelopen averij en gaan ons voorbereiden op een uitdagende route. Dus trossen los... en op volle kracht naar een gezond 2022!

Tiny van Duijnhoven
Voorzitter Cliëntenraad Bernhoven

Contact

Uw mening telt! Heeft u vragen aan of adviezen voor de Cliëntenraad, neem dan contact op met Mechie Ceelen, ambtelijk secretaris cliëntenraad. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0413-403842 of per e-mail: clientenraad@bernhoven.nl