Spring naar de content

Cliëntenraad

Als ziekenhuis willen we graag weten hoe de patiënt denkt over het beleid en de ontwikkelingen in het ziekenhuis. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van cliënten in ziekenhuizen. Cliënten kunnen zijn: patiënten, hun familie, bezoekers en patiëntenverenigingen.

Taken

De Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van Bernhoven en adviseert het directiecomité over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Patiënten en patiëntenorganisaties kunnen een beroep op de Cliëntenraad doen. De Cliëntenraad behandelt onderwerpen met gemeenschappelijk belang, zoals de kwaliteit van de zorg, patiëntveiligheid, maaltijden, hygiëne, gastvrijheid, algemene patiëntgerichte communicatie/informatie en wijzigingen in de organisatie. Vragen van de individuele patiënt horen bij de betrokken hulpverlener.

Leden

  • M.J.A. van Bodegom (Marie-José), lid (Oss)
  • M.D.C. van Eek (Martine), lid (Oss)
  • H.R. (Hans) Maertens, voorzitter (Oss) 
  • A.W.H.M. (Arie) Ketelaars, vice-voorzitter (Veghel)
  • B.J. (John) van Putten, lid (Maren-Kessel)
  • Mevrouw G.P.J. (Ageet) Reith, lid (Uden) 
  • Q.W.J. (Quirin) de Veer, lid (Oss)

Cliëntenraad

Van links naar rechts

Jacques Ras (afgetreden). Hans Maertens: aandachtsgebied organisatie Cliëntenraad. Mechie Ceelen: ambtelijk secretaris. John van Putten: aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid en ondersteunende processen. Ageet Reith: aandachtsgebied medisch specialistisch proces en verpleegkundig zorgproces. Arie Ketelaars: aandachtsgebied ondersteunende processen, medisch specialistisch proces en kwaliteit & veiligheid. Quirin de Veer: aandachtsgebied medisch specialistisch proces en ondersteunende processen. Jeanneke van Santvoort (afgetreden).

Niet op de foto

Marie-José van Bodegom: aandachtsgebied verpleegkundig zorgproces en faciliaire processen en Martine van Eek: aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid en patiëntenparticipatie.

Hier leest u welke onderwerpen er precies onder de aandachtsgebieden van de Cliëntenraad vallen. Het jaarverslag 2018 leest u hier.

Contact

Jouw mening telt! Heb je vragen aan of adviezen voor de Cliëntenraad, neem dan contact op met Mechie Ceelen, ambtelijk secretaris Cliëntenraad. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0413-403841 of per e-mail: clientenraad@bernhoven.nl