Spring naar de content

Huisregels

Hoe gaan we in Bernhoven met elkaar om?

Respect betekent letterlijk dat je je medemens aanvaardt als een waardevol en waardig mens. Het is de basis van hoe mensen met elkaar omgaan. Bernhoven vindt dat ieder mens onze zorg waard is omdat ieder mens waardevol is. Andersom vraagt Bernhoven haar gasten om dat respect ook te tonen naar haar medewerkers.

Binnen Bernhoven hanteren we de norm dat onacceptabel gedrag van zowel medewerkers als bezoekers niet wordt getolereerd. Onder onacceptabel gedrag (al dan niet onder invloed van alcohol, drugs en of medicijnen) verstaan we

  • verbaal en fysiek en psychisch geweld
  • intimidatie en discriminatie
  • seksuele intimidatie
  • diefstal

Onacceptabel gedrag wordt door Bernhoven altijd gemeld. Toegebrachte schade zal op de veroorzaker worden verhaald. Binnen Bernhoven is 24 uur per dag beveiliging aanwezig. Deze medewerkers waken over uw en onze veiligheid. Onze medewerkers kunnen een beroep doen op de beveiliging. Dat geldt ook voor onze gasten. Voelt u zich niet veilig in een bepaalde situatie dan kunt ook u een beroep doen op de beveiligingsdienst van het ziekenhuis.

Lees hier een volledige toelichting op bovenstaande.

Fotograferen en filmen in het ziekenhuis

Om de privacy van onze gasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (gasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven. 

Gesprek arts - patiënt opnemen

Soms wil je het gesprek met je arts nog een keer terughoren, zeker als het om een ingewikkeld onderwerp gaat. Als u dat prettig vindt, mag u het gesprek tussen u en uw arts opnemen. Houdt wel rekening met een aantal spelregels:

  • Licht uw arts vooraf in dat u het gesprek op wilt nemen.
  • De opnames van uw gesprek met de arts vallen onder de AVG. Dit betekent dat de opnames ALLEEN bestemd zijn voor privégebruik. U mag de opnames op geen enkele manier openbaar maken via Facebook, Twitter of welk ander (sociaal) medium dan ook.