Spring naar de content

Indienen van een klacht

Bernhoven vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Daarom staan wij open voor uw opmerkingen of onvrede. Dit biedt ons kans om de dienstverlening van het ziekenhuis te verbeteren.

Uitgangspunt in Bernhoven is dat als u onverhoopt ergens niet tevreden over bent u dit in eerste instantie bespreekt op de plek waar deze onvrede is ontstaan. Onze medewerkers proberen er alles aan te doen om samen met u te kijken naar wat we voor u kunnen betekenen. In de praktijk blijkt dat veel zaken kunnen worden opgelost als je er samen over praat.

PatiëntService

Komt u er nou toch niet samen uit of wilt u dit liever niet, dan bestaat de mogelijkheid om met een medewerker van PatiëntService te bespreken welke andere mogelijkheden er zijn om uw onvrede, klacht te behandelen.

Zonodig brengt deze medewerker u in contact met de klachtenfunctionaris.

Meer informatie over PatiëntService vindt u hier.

Klacht indienen via een contactformulier

U kunt uw klacht ook via het contactformulier op deze site indienen bij PatiëntService.