Spring naar de content

Informatie bij overlijden

De zorg voor overleden patiënten wordt gedaan door het Post Mortaal Team van Uitvaartcentrum Cereshaege aan de Josephboulevard 7 pal naast het ziekenhuis.

De noodzakelijke zorg voor de overledene wordt dus door het ziekenhuis uitbesteed conform de regels zoals die onder meer zijn overeengekomen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Vereniging Mortuarium beheerders Gezondheidszorg. Uitgebreide informatie vindt in de brochure ‘Formaliteiten bij overlijden, informatie voor nabestaanden’.

Het Post Mortaal Team zal in overleg met de afdeling de overledene vervoeren naar het naastgelegen uitvaartcentrum Cereshaege De uitvaartverzorger van de nabestaanden kan daar dan afspraken maken over het vervoer naar het uitvaartcentrum van eigen keuze. Een en ander hangt af van de gebruikelijke procedures.

De kosten voor noodzakelijke zorg die het ziekenhuis uitbesteedt aan het Post Mortaal Team worden niet in rekening gebracht. Wel gelden er mortuarium zorgkosten. Deze kosten voor de zorg van de overledene volgens de geldende tarieven worden in rekening gebracht wanneer de overledene drie uur of langer in het mortuarium van het Post Mortaal team verblijft. Deze kosten worden in rekening gebracht aan de nabestaanden, dit loopt in de meeste gevallen via de eigen uitvaartverzorger.

In de folder Informatie voor nabestaanden op onze website, vindt u meer informatie en een overzicht van uitvaartverzorgers in de regio.