Spring naar de content

Legitimatieplicht in de zorg voor alle leeftijden

De legitimatieplicht is onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Komt u als patiënt naar het ziekenhuis, dan moet u zich altijd kunnen legitimeren. Die legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen jonger dan veertien jaar.

Waarom moet ik me legitimeren?

Bernhoven moet er zeker van zijn dat we de juiste patiënt behandelen. Om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de zorgpas van iemand anders is de legitimatieplicht ingevoerd. Wij nemen uw BSN nummer op in de ziekenhuisadministratie, we stellen uw identiteit vast en zo willen we voorkomen dat anderen uw dossier misbruiken of frauderen. Wij koppelen uw persoonsgegevens aan uw patiëntendossier.

U kunt zich alleen maar persoonlijk legitimeren. Een ander kan dat dus niet voor of namens u doen. Het is bovendien ook nog eens riskant om andermans pas te gebruiken. Want dan wordt u voor iemand anders aangezien en krijgt u mogelijk een verkeerde behandeling.

Met uw BSN nummer kunnen we informatie uitwisselen met andere zorgaanbieders, uw zorgverzekeraar of huisarts. Uw BSN nummer is uniek en daarmee voorkomen we dat er fouten worden gemaakt.

Wat zijn geldige legitimatiebewijzen?

Komt u naar Bernhoven, zorg dus dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Een geldig legitimatiebewijs is:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs;
  • wettelijk vreemdelingendocument met daarin gegevens over identiteit, nationaliteit en verblijfsvergunning.

Uw document mag niet verlopen zijn. Let dus op de geldigheidsdatum.

Legitimeren via afbeelding in app niet rechtsgeldig

Ook mag u niet uw legitimatiebewijs tonen in een schermafbeelding in een app op uw telefoon (of tablet). Een schermafbeelding is geen rechtsgeldig legitimatiebewijs. U moet dus uw legitimatiebewijs echt bij u hebben als u naar het ziekenhuis komt.

Hoe moet mijn kind zich legitimeren? 

Voor de zorg bestaat geen leeftijdsgrens. Dat betekent dat u uw minderjarige kind in de zorg moet kunnen legitimeren vanaf hun geboorte.

Moet ik me op de spoedeisende hulp ook legitimeren?

Ja dat moet, maar dat mag nadat er hulp is verleend. Want meestal gaat het op de spoedeisende hulp om acute medische hulp. Heeft u de hulp gekregen die u nodig had, dan heeft u veertien dagen de tijd om zich alsnog bij het ziekenhuis legitimeren.

Wat als er iets verandert?

Het is belangrijk dat de gegevens die wij van u hebben kloppen. Zodat er geen medische fouten worden gemaakt of dat er personen worden verwisseld. Om zeker te zijn dat we de juiste persoon voor ons hebben, kan het gebeuren dat er op verschillende plekken in het ziekenhuis iedere keer opnieuw naar uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

Als er iets in uw persoonlijke gegevens veranderd, geef dit dan aan ons door zodat we altijd de juiste gegevens hebben.

Meer weten? 

Als u meer wilt weten over de identificatieplicht kijk dan eens op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (www.rijksoverheid.nl).

Heeft u vragen over het burgerservicenummer (BSN)? Kijk dan op www.infobsnzorg.nl of bel met het informatiepunt BSN in de zorg op telefoonnummer 0900 - 232 43 42.