Spring naar de content

Rechten en plichten

Patiënten hebben wettelijke rechten en plichten, die zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uitgebreide brochures over deze rechten en plichten liggen ter inzage bij PatiëntService. Hier vindt u een beknopt overzicht.

Informatie en toestemming

Als patiënt van het ziekenhuis heeft u het recht in begrijpelijke taal te worden geinformeerd over:

  • de betreffende ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan;
  • de mogelijke onderzoeken en behandelingen; 
  • de bijwerkingen en risico's van het onderzoek of de behandeling; 
  • eventuele andere behandelingsmogelijkheden.

Als de informatie die u krijgt niet duidelijk genoeg is, vraag dan gerust om nadere uitleg. U beslist zelf of u op basis van de gegeven informatie behandeld wilt worden of niet.

Dossier

Uw specialist noteert de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling in uw medisch dossier. U heeft recht op inzage in dit dossier. Als u wilt, kunt u een kopie van uw dossier krijgen. Wanneer u na de inzage van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn weergegeven, kunt u dit met de specialist bespreken en vragen om correctie. Wanneer u informatie wilt over de procedure kunt u terecht bij PatiëntService. Meer informatie vindt u ook in de folder Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier.

Privacy

Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Alleen degenen die betrokken zijn bij uw behandeling, hebben inzage in uw gegevens. Zij moeten daar vertrouwelijk mee omgaan. Dit betekent ook dat u toestemming moet geven voordat uw contactpersoon of familie over uw gezondheidstoestand wordt geïnformeerd. Tijdens uw bezoek of verblijf zal de afdeling patiëntenregistratie of uw verpleegafdeling u vragen te tekenen voor toestemming voor het verstrekken van medische gegevens aan uw zorgverzekeraar.

Klachten

In de gezondheidszorg heeft u het recht klachten in te dienen, dus ook in Bernhoven. Meer informatie over de klachtenprocedure.

Plichten

Als een bepaalde behandeling of onderzoek in overleg met u is afgesproken, wordt op uw medewerking gerekend. U bent daarnaast verplicht om uw specialist duidelijk en volledig te informeren, zodat deze een diagnose kan stellen en u een deskundige behandeling kan bieden.

Gebruik lichaamsmateriaal

In het kader van de behandeling wordt bij vele patiënten lichaamsmateriaal afgenomen en onderzocht. Bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting, hersenvocht of weefsels. In enkele gevallen wordt een restant van dit lichaamsmateriaal anoniem gemaakt en gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, onderzoek of onderwijs. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw specialist. Eventueel kunt u het ook kenbaar maken aan degene die bij u het materiaal voor onderzoek komt afnemen.

Uw ervaring in het ziekenhuis

CQI is een onderzoeksmethode om ervaringen van patiënten in het ziekenhuis, zowel tijdens opname als bij bezoek aan een polikliniek te meten. Mediquest is een organisatie die dit onderzoek uitvoert. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren heeft Mediquest uw naam en adresgegevens nodig. Deze gegevens worden door het ziekenhuis aan Mediquest doorgegeven. Daarna is het mogelijk dat u door Mediquest benaderd wordt om een aantal vragen over uw ervaringen in Bernhoven te beantwoorden. Deelname aan dit onderzoek is natuurlijk niet verplicht. En als u bezwaar heeft dat Bernhoven uw naam en adregegevens doorgeeft aan Mediquest kunt u dat aan ons doorgeven.