Spring naar de content

Samen beslissen

Bernhoven vindt het belangrijk dat u actief deelneemt aan uw zorg en behandeling. U bent partner in uw eigen zorgproces. Het gaat immers om uw eigen gezondheid. U kunt alleen partner zijn als u goed geïnformeerd bent. Want als u goed geïnformeerd bent kunt u samen met uw arts beslissen welke behandeling het beste bij u past.

Drie goede vragen

U mag van onze artsen verwachten dat zij u volledig informeren over diagnose en behandeling. Andersom betekent dit dat u uw arts informeert over wat u belangrijk vindt in uw leven. En dat u vraagt als u iets niet begrijpt. Kom goed voorbereid naar het spreekuur. De 3 goede vragen kunnen u daarbij helpen. 

De drie vragen luiden:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Betere zorg begint bij een goed gesprek. Een goed gesprek betekent voor ons meer dan elkaar alleen informeren. Een goed gesprek betekent dat u in dialoog bent met elkaar. Op die manier beslist u samen met uw arts welke behandeling het beste bij u past. Want niemand is hetzelfde. U verdient de beste behandeling. De specialist is de medisch expert, maar u bent de expert over uw eigen lijf.

Meer weten? Ga naar www.bernhoven.nl/3goedevragen.

Samen beslissen

‘Samen beslissen’ is een bewustwordingscampagne met een open einde. Met andere woorden: voor zowel patiënt als zorgverlener geldt dat het een proces is waar ieder moet groeien in zijn rol. Kern is in ieder geval dat wat Bernhoven betreft de patiënt die zich afhankelijk van de dokter in de witte jas opstelt verleden tijd is. Net zoals het verleden tijd is dat de dokter beslist en de patiënt lijdzaam volgt. En àls de patiënt dan toch liever ervoor kiest dat de dokter uiteindelijk een doorslaggevende stem heeft in welke behandeling de juiste is, dan hebben arts en patiënt er in ieder geval wel met elkaar over gesproken. Meer informatie over Samen beslissen leest u op www.begineengoedgesprek.nl.

Meer over zinnige zorg in onderstaande video