Spring naar de content

Wat is de PGO en hoe werkt het?

Uw chronische aandoening kan een grote invloed hebben op uw dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe u deze chronische ziekte het beste kunt inpassen in uw dagelijkse leven. Dit noemen we zelfmanagement. Onder zelfmanagement valt bijvoorbeeld zelf nadenken over het wel dan niet moeten doen van aanpassingen in uw leefstijl zoals zelf metingen bijhouden (denk aan gewicht, beweegpatroon of bloedsuikers). Zelfmanagement gaat niet alleen over goed kunnen omgaan met de ziekte en de gevolgen daarvan, maar vooral ook over een goed leven hebben mét de ziekte. Bernhoven en meer dan zestig huisartsenpraktijken uit de regio Oss-Uden-Meijerijstad vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw zelfmanagement. Daarom heeft Bernhoven een digitale  persoonlijke omgeving (PGO) voor u ontwikkeld, die noemen we: Natuurlijk Samen. De PGO is beschikbaar voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes,  reumatische aandoeningen, COPD en hart-en vaatziekten vanuit Bernhoven of vanuit huisartspraktijken uit de regio Oss-Uden-Veghel.

Hoe kunt u Natuurlijk Samen gebruiken?

Uit onderzoek blijkt dat patiënten die meer eigen regie hebben over hun leven met een chronische ziekte zich beter voelen en meer tevreden zijn. Het vraagt enige moeite om eigen regie in te passen en uw zorgverleners (Bernhoven en huisartsen) ondersteunen u zo veel mogelijk daarbij. Hoe kan de PGO nu uw eigen regie ondersteunen?

  • De PGO bevat vragenlijsten. Wij vragen u voor uw afspraak een vragenlijst in te vullen, hierdoor kan uw afspraak beter worden afgestemd op uw persoonlijke situatie.
  • U kunt zelfmetingen in de PGO bijhouden, zoals uw lengte, bloeddruk en gewicht. Zolang de metingen binnen een bepaalde bandbreedte vallen is er sprake van een stabiele situatie. In uw PGO ziet u hoe in de loop van de tijd de metingen variëren en of deze binnen of buiten de bandbreedte vallen. Hierdoor krijgen u en uw zorgverlener beter inzicht in het verloop van uw aandoening.
  • U kunt zelf doelen stellen en de voortgang van deze doelen bijhouden. Het vastleggen van doelen is vaak een succesfactor voor het behalen van uw doelen.
  • U kunt berichten met uw zorgverleners uitwisselen via de chat optie. De standaard e-mail is niet veilig genoeg meer voor het uitwisselen van medische informatie. Daarnaast staan de berichten direct bij de andere gegevens in uw PGO.
  • Ook bevat de website een bibliotheek met betrouwbare informatie over uw chronische aandoening.

De PGO is een product dat in ontwikkeling is. Dat betekent dat het aantal mogelijkheden en functies in de PGO in de toekomst groeit. Heeft u hierover tips of ideeën voor ons, geef deze dan door aan uw zorgverlener.

U kunt daarnaast natuurlijk ook altijd op eigen initiatief de verschillende mogelijkheden van de PGO gebruiken.