Spring naar de content

Veelgestelde vragen

1. Ik heb me bij mijn huisarts al aangemeld voor de PGO 'Natuurlijk Samen'. Moet ik me in Bernhoven opnieuw aanmelden?

Antwoord: Ja, u moet zich eenmalig melden in het begeleidingscentrum in Bernhoven om ervoor te zorgen dat u in uw dossier kunt. Thuis aanmelden via uw eigen computer kan helaas nog niet. Daar wordt wel aan gewerkt. Voor nu betekent dit dat u zich alleen in Bernhoven kunt aanmelden. Zodra u aangemeld bent kunt u thuis op uw eigen PC of tablet inloggen. 


2.
Bij mijn huisarts kom ik terecht op de website MijnGezondheidKompas.nl. Is dat hetzelfde als 'Natuurlijk Samen'?

Antwoord: Nee, dit is niet hetzelfde. MijnGezondheidKompas.nl geeft een overzicht van online en groepsaanbod van de zorg in de regio.

Een van de onderdelen in dit kompas is ‘Natuurlijk Samen’, het regionale PGO samen met Bernhoven. Via ‘Natuurlijk Samen’ kunnen mensen met een chronische aandoening (diabetes, COPD, hart- en/of vaatziekten of hoge bloeddruk) hun dossier van de huisarts inzien. Hiervoor kunt u zich aanmelden via MijnGezondheidKompas.nl en dan klikken op inlog aanvragen. U kunt dan in een beveiligde omgeving communiceren met de huisartsenpraktijk, meestal de praktijkondersteuner. De labuitslagen zijn hier ook in te zien.

3. Wie kunnen er allemaal in mijn digitale dossier kijken?

Antwoord: U kunt alleen zelf in uw digitale dossier kijken. Anderen, zelfs uw huisarts, hebben geen inzage in het dossier.


4. Hoe kan ik controleren wie in mijn dossier kijkt?

Antwoord: Op dit moment is het alleen mogelijk om zelf in uw dossier te kijken. In de toekomst wordt het mogelijk dat u zelf aangeeft of andere zorgverleners mee mogen kijken.


5. Kunnen ook andere zorgverleners in mijn dossier kijken als ik dat goed vind? Bijvoorbeeld mijn fysiotherapeut of mijn tandarts.

Antwoord: Nu nog niet, later wel, zie ook het antwoord op vraag 4.


6. Ik ben door Bernhoven naar een ander ziekenhuis doorverwezen. Kan de medisch specialist in dat andere ziekenhuis ook in mijn PGO kijken?

Antwoord: Nu kan dat nog niet. Wanneer u doorverwezen wordt zal uw medisch specialist in Bernhoven altijd een overdrachtsbrief schrijven naar de medisch specialist in het andere ziekenhuis. Deze overdrachtsbrief kunt u via de PGO wel inzien.


7. Nu moet ik mijn dossier of delen daaruit schriftelijk aanvragen bij het medisch archief van Bernhoven. Kan ik in mijn PGO nu zelf in mijn dossier kijken en dit dossier aan andere behandelaars geven?

Antwoord: De inzage via de PGO betreft een samenvatting, die u nu nog niet kunt delen met andere behandelaars. Wanneer u toegang wil tot uw hele dossier, kunt u daarvoor nog steeds een schriftelijke aanvraag indienen bij het medisch archief. Hoe u dat moet doen vindt u hier.


8. Kan ik achteraf ook toestemming tot inzage weigeren aan bepaalde zorgverleners?

Antwoord: Wanneer het in de toekomst mogelijk wordt voor u om andere zorgverleners toegang te geven tot uw dossier, zal de regie hierover altijd bij u liggen. U bepaalt wie wel of geen inzage krijgt.


9. Hoe veilig zijn mijn persoonlijke gegevens in het digitale dossier?

Antwoord: Het digitale dossier voldoet aan alle veiligheidsnormen. U logt niet alleen in met een wachtwoord, u krijgt ook een bevestigingscode op uw mobiele telefoon. Door deze zogenoemde twee-factor-authenticatie logt u veilig in.


10. Ben ik verplicht om me in te schrijven voor de PGO 'Natuurlijk Samen'?

Antwoord: Nee, daar bent u volledig vrij in. Het al dan niet ingeschreven staan voor de PGO heeft geen invloed op uw behandeling. Wel maakt de PGO meer eigen betrokkenheid in uw zorgproces en regie over uw eigen gezondheid mogelijk.


11. Ik heb geen computer en kan me niet aanmelden voor dit dossier. Krijg ik nog wel de zorg die ik nodig heb?

Antwoord: Of u zich wel of niet heeft aangemeld voor de PGO, dit heeft geen invloed op uw behandeling. Wel maakt de PGO meer eigen betrokkenheid in uw zorgproces en regie over uw eigen gezondheid mogelijk.


12. Wat kan ik precies inzien in het PGO?

Antwoord: U kunt uw persoonlijke gegevens, allergieën, geplande afspraken, laboratoriumuitslagen en brieven aan de huisarts inzien in uw PGO. Bij brieven gaat het om brieven die specialisten uit Bernhoven naar anderen toesturen. 


13. Kan ik de brieven die naar Bernhoven worden gestuurd ook inzien in het PGO?

Denk hierbij aan brieven van de huisarts, tandarts en brieven afkomstig uit een ander ziekenhuis.

Antwoord: Nee, alleen brieven die specialisten van Bernhoven naar anderen sturen zijn zichtbaar.


14. Kan ik operatieverslagen inzien in het PGO?

Antwoord: Ja, operatieverslagen zijn zichtbaar in het PGO.


15. Ik wil inzage in het dossier van mijn kind, kan dat?

Antwoord: Dat kan. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot twaalf jaar hebben recht op directe inzage in het dossier van het kind, tenzij de arts van mening is dat inzage door de ouders niet in het belang van het kind is. Kinderen tussen twaalf en zestien jaar moeten persoonlijk instemming geven als ouders gegevens opvragen. Wie ouder dan zestien jaar is, kan zelfstandig om inzage vragen. Hiervoor kunt u in het begeleidingscentrum een formulier vragen, de medewerker zal u dan verder informeren over het proces.

16. Wanneer komen andere functies beschikbaar in het PGO?

Antwoord: In de loop van 2020 komen de volgende functies beschikbaar:

  • Het wordt mogelijk om via de PGO (herhaal)afspraken te maken voor de poliklinieken neurologie, reumatologie en KNO heelkunde.
  • Er komt een afspraakherinnering beschikbaar.
  • Er komen keuzehulpen ter beschikking waar Bernhoven mee werkt.
  • We bieden vragenlijsten aan voor de poliklinieken oncologie, kaakchirurgie en kindergeneeskunde. Hiermee kunt u zich voorbereiden op uw afspraak.
  • U krijgt via de PGO toegang tot het hartfalen dossier waarin de huisarts en de cardioloog samenwerken.
  • Voor de patiënt met diabetes type II wordt een dossier ontwikkeld waarin de huisarts en de specialist gezamenlijk de patiënt ondersteunen.

17. Waarom kan ik alleen mijn gegevens digitaal terugzien tot juni 2018? 

Antwoord: Destijds was dit de startdatum van het vrijgeven van informatie via digitale middelen, vandaar dat u vanaf juni 2018 gegevens in kunt zien.


18.
Wanneer kan ik de PGO als app gaan gebruiken?

Antwoord: In de loop van 2020 komt de app beschikbaar waarmee u makkelijk op uw mobiele telefoon uw gegevens in kunt zien.

19. Mijn vraag staat er niet bij. Bij wie kan ik terecht met vragen?

Antwoord: U kunt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 11.30 uur telefonisch contact opnemen met het begeleidingscentrum in Uden in Bernhoven. Zij zijn bereikbaar op tel. 0413 – 402 847 of via pgo@bernhoven.nl