Spring naar de content

Na uw afspraak

In veel gevallen is de eerste afspraak met de specialist het begin van een langer traject. Misschien zijn er vervolgonderzoeken nodig, of duurt het wat langer voordat de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn.

Vervolgonderzoek

Het is mogelijk dat u voor nader onderzoek een verwijzing krijgt naar een andere specialist of een onderzoeksafdeling. De polikliniekassistente maakt hiervoor een afspraak of zij vertelt u hoe u eventueel zelf de afspraak kunt maken. De meeste aanvullende onderzoeken vinden plaats op de Functieafdeling en de afdeling Radiologie. Voor bloedprikken gaat u naar het Laboratorium. Wij proberen de onderzoeken zoveel mogelijk op dezelfde dag te plannen en op elkaar aan te laten sluiten. Soms is dit echter niet mogelijk.

De uitslag

Van de meeste onderzoeken zijn de resultaten niet direct bekend. De specialist of huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd ontvangt alle uitslagen. Informeer bij hem of haar hoe en wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt, per specialisme is dat anders. Naar aanleiding van het onderzoek bespreekt de arts met u een voorstel voor een eventuele behandeling.