Spring naar de content

Wijzer in gesprek

U komt voor een onderzoek of behandeling naar de polikliniek van Bernhoven. Zeer waarschijnlijk roept dit bezoek een aantal vragen bij u op. Hoe kunt u zich daar op voorbereiden?

"Wat is er met mij aan de hand?" of "Wat gaat er met mij gebeuren?". Vragen waar u graag een antwoord op krijgt. Maar vaak genoeg komt het voor dat patiënten bij thuiskomst niet meer weten wat de dokter heeft gezegd, of patiënten hebben niet gevraagd wat zij graag wilden weten.

Hier vindt u enkele tips om het bezoek aan de specialist zo goed mogelijk voor te bereiden.

Algemene adviezen

Tijdens het bezoek aan de specialist krijgt u veel informatie. De specialist heeft de plicht om u in begrijpelijke taal te informeren over:

 • uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan
 • de mogelijke onderzoeken en behandelingen
 • de bijwerkingen en risico's van het onderzoek of de behandeling
 • eventuele andere behandelingsmogelijkheden

Het is bijna onmogelijk om al deze informatie meteen te onthouden. Daarnaast heeft u misschien zelf ook een aantal vragen. Soms is het moeilijk om op het juiste moment de juiste vragen te stellen. Of krijgt u net niet de informatie die u graag had willen horen. Mogelijk kunnen onderstaande tips u helpen tijdens het gesprek met uw specialist:

 • Vraag wanneer iets niet duidelijk is, bijvoorbeeld wanneer de specialist moeilijke medische termen gebruikt. Als u niets laat merken, kan het zijn dat de specialist denkt dat u alles begrijpt en dat u geen vragen meer heeft.
 • Schrijf uw vragen van tevoren op, om zeker niets te vergeten.
 • Neem gerust een familielid of goede bekende mee die kan helpen en met wie u kunt napraten. Twee horen meer dan één.
 • Stel uw vragen op een gunstig moment, bijvoorbeeld niet vlak voordat u weg moet.
 • Vraag uw specialist of u een voorlichtingsfolder over uw ziekte, het onderzoek of de behandeling kunt krijgen. Ook kunt u vragen of er een patiëntenvereniging bestaat voor mensen met dezelfde ziekte of aandoening.
 • Zet na afloop van het bezoek de belangrijkste punten nog eens op een rij. Bijvoorbeeld: "Klopt het dat u gezegd heeft dat......?" Zo kunt u controleren of u echt alles heeft begrepen.

Informatie die u kunt geven aan uw specialist

U krijgt niet alleen veel informatie, maar u moet zelf ook informatie geven. Uw specialist heeft die nodig om onderzoek, behandeling en voorlichting zo goed mogelijk op uw situatie af te kunnen stemmen. Hieronder staan onderwerpen die voor de specialist van belang kunnen zijn:

 • de reden waarom ik de specialist bezoek;
 • wat ik precies voel;
 • wanneer ik daar last van heb;
 • de problemen die zijn ontstaan door mijn klachten;
 • de medicijnen die ik gebruik. Wanneer u een geneesmiddelenpaspoort heeft, is het raadzaam dit mee te nemen;
 • eventuele overgevoeligheid voor medicijnen.

Vragen die u kunt stellen aan uw specialist

Voor u is het belangrijk om te weten wat u zou kunnen mankeren. Ook is het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden en consequenties zijn van de voorgestelde onderzoeken. Het is daarom belangrijk dat u van de specialist de juiste informatie krijgt. Dat kan alleen als u zelf duidelijk bent. Bijvoorbeeld door aan te geven dat u meer wilt weten, of dat u nog niet alles begrijpt. Vraag daarom alles wat u wilt weten.

Voorbeelden van vragen die u kunt stellen aan uw specialist:

 • Wat zijn de risico's van het onderzoek, de behandeling of het medicijn?
 • Zijn er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk?
 • Wat is de oorzaak van mijn klachten?
 • Wat kan ik zelf doen aan mijn klachten?
 • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
 • Hoelang duurt het voordat mijn klachten verminderen?
 • Hoe werkt het voorgeschreven medicijn?

PatiëntService

Wanneer u na afloop van uw bezoek aan de specialist nog meer informatie wilt, kunt u terecht bij PatiëntService. Hier vindt u aanvullende informatie over o.a. ziekten, uw rechten en plichten, patiëntenverenigingen en de gang van zaken in Bernhoven. PatiëntService heeft over al deze onderwerpen folders en internetinformatie. Persoonlijke informatie en adviezen krijgt u vanzelfsprekend alleen van uw behandelend arts.