Spring naar de content

Kwaadaardige afwijkingen

In het geval er kwaadaardige afwijkingen worden gevonde, spreken we over borstkanker.

In Nederland wordt per jaar bij circa 13.200 vrouwen borstkanker vastgesteld. Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. In ons land heeft een vrouw een kans van een op acht om ooit in haar hele leven borstkanker te krijgen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker een zeldzame ziekte. Na die leeftijd neemt het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt toe. Circa 75 % van de vrouwen bij wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder.

De bouw van de borst

Opbouw van de borst

Onder de huid van uw borsten voelt het bobbelig aan. De bobbeltjes die u voelt zijn melkklieren. Zij zijn over het algemeen zacht en voelen in beide borsten hetzelfde aan. Samen vormen de melkklieren het borstklierweefsel. Om de melkklieren heen ligt vet- en bindweefsel, ook wel steunweefsel genoemd.

Het ontstaan van een tumor Het weefsel waaruit ons lichaam is opgebouwd bestaat uit miljarden cellen. Iedere cel heeft een beperkte levensduur en moet dus steeds worden vervangen. Dit gebeurd door celdeling. Als er echter meer cellen bijkomen dan afsterven, ontstaat een soort wildgroei. De balans wordt verstoord en de cellen die teveel zijn verdringen de normale cellen. Er is dan sprake van een tumor. Deze kan goed- of kwaadaardig zijn.

Goed- of kwaadaardig? Goedaardige cellen kunnen wel een zwelling veroorzaken, maar groeien niet door andere weefsels heen en verspreiden zich niet door de rest van het lichaam. Kwaadaardige cellen houden zich niet aan de grenzen: ze groeien overal in en hebben de neiging zich door de rest van het lichaam te verspreiden. Wanneer deze ‘foute’ cellen zich gaan vermenigvuldigen, vormen ze een kwaadaardig zwelling: een carcinoom. De medische term voor borstkanker is dan ook een mammacarcinoom.

Borstkanker kan op alle plaatsen in de borst ontstaan. Bij vier op de vijf vrouwen gaat het om een zogenoemd ductaalcarcinoom. Dat ontstaat in de melkbuisjes van de borst. Soms is er sprake van een lobulair carcinoom. Een lobulair carcinoom begint in de melkkliertjes. Soms is er een combinatie van beide.

Er kan ook sprake zijn van een voorstadium van borstkanker (carcinoma in situ). Meestal gaat het om een Ductaal carcinoma in situ (DCIS ). Omdat de cellen (nog) niet zijn ingegroeid in het omliggende borstweefsel, waarin zich bloed- en lymfevaatjes bevinden, is er (nog) geen risico op lymfeklieruitzaaiingen of uitzaaiingen elders in het lichaam.

Afwijkingen van de borst in verschillende stadia

  1. normale melkgang
  2. bovenmatige groei
  3. abnormaal bovenmatige groei
  4. ductaal carcinoom in situ ( DCIS)
  5. invasief ductaal carcinoom

Borstkanker bij mannen

Borstkanker komt ook bij mannen voor, maar is bij hen zeldzaam. Jaarlijks krijgen in Nederland circa 100 mannen de diagnose borstkanker. Als een man borstkanker heeft, kan dat met erfelijke aanleg te maken hebben. Bij ongeveer één op de zes mannen met borstkanker wordt het borstkankergen gevonden. In grote lijnen is het onderzoek naar en de behandeling van mannen met borstkanker hetzelfde als die van vrouwen met deze ziekte. Informatie over borstkanker bij mannen is onder andere te vinden op : www.borstkanker.nl of in de BVN folder Mannen en borstkanker.

Bekijk hier de aflevering over borstkanker uit de serie 'Gezond in de regio' die D-TV in 2011 uitzond.

 

Bijbehorende pagina's