Spring naar de content

Verklarende woordenlijst borstkanker

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum en Kanker.nl stellen een digitale verklarende woordenlijst beschikbaar over gebruikte woorden en termen bij borstkanker.

Deze lijst helpt patiënten om medische vaktaal beter te begrijpen. 

Het is begrijpelijk dat artsen en verpleegkundigen onder elkaar vaktaal spreken. Die vaktaal is vaak een drempel voor de leek. Deze woordenlijst helpt mensen om de dossiers iets beter te begrijpen.