Spring naar de content

Wat gebeurt er na de onderzoeken?

Als de nodige onderzoeken zijn uitgevoerd, volgt overleg tussen de samenwerkende specialisten in het multidisciplinaire overleg. Dit team bestaat uit:

  • chirurg;
  • radioloog;
  • mammacareverpleegkundige
  • verpleegkundig specialist

Bij een goedaardige aandoening in de borst wordt besloten of er nog aanvullende controles nodig zijn, of dat het consult kan worden afgesloten.

Is er onverhoopt toch sprake van kwaadaardigheid dan streven onze mammachirurgen ernaar om borstbesparend te operen. Zij slagen er vrijwel altijd in om kwaadaardige cellen in één operatie weg te halen. Slechts bij ongeveer een op de honderd patiënten is een tweede operatie aan de borst nodig voor een veilig resultaat. Dit is zeer weinig, ook ten opzichte van de ons omringende ziekenhuizen. In Nederland is de norm dat een tweede operatie bij minder dan een op de vijf patiënten nodig is.

Multidisciplinaire samenwerking voor- en na de operatie

Zoals eerder gezegd werken verschillende professionals samen in de behandeling van patiënten met kanker. Naast de al genoemde specialisten, zijn dat ook de

  • plastisch chirurgen
  • radiotherapeuten*
  • medisch oncologen
  • patholoog 

De multidisciplinaire samenwerking gebeurt zowel binnen als buiten Bernhoven.

(* een radiotherapeut is een medisch specialist op gebied van behandelingen via straling bij kankerpatiënten)

Bij al die professionals is voor u de mammacareverpleegkundige / verpleegkundig specialist (i.o.)  degene die u tijdens de gehele behandeling begeleidt en voor u het directe aanspreekpunt is bij vragen en problemen tussendoor. Zij begeleidt niet alleen u maar ook uw naasten.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een master HBO opgeleide verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de zorgverlening aan een geselecteerde groep patiënten. De verpleegkundig specialist werkt zelfstandig, onder directe supervisie van een chirurg en heeft een eigen spreekuur. De verpleegkundig specialist in het Borstcentrum heeft zowel medische als verpleegkundige kennis en is in staat om besluiten te nemen op het gebied van diagnose en behandeling.

Wat kunt u van de verpleegkundig specialist verwachten?

Diagnostische fase

De verpleegkundig specialist brengt uw klachten in kaart, verricht lichamelijk onderzoek, regelt de onderzoeken die u nodig heeft en vertelt u de uitslag, na het multidisciplinair overleg. Dit alles vindt plaats volgens vaste richtlijnen die zijn opgesteld door het mammateam.

Behandelfase

Tijdens de behandelfase geeft de verpleegkundig specialist u voorlichting en adviezen met betrekking tot diverse behandelingen die de oncologisch chirurg met u besproken heeft, zij coördineerd uw zorg en zal u zonodig verwijzen naar andere disciplines.

Nazorg fase (follow up)

Als u behandeld bent voor een kwaadaardige aandoening aan de borst zal de verpleegkundig specialist afwisselend met de oncologische chirurg de nazorg controle uitvoeren. De verpleegkundig specialist kan meer tijd voor u vrijmaken dan de oncologisch chirurg. Er zal meer ruimte zijn om bijvoorbeeld psychosociale zaken of andere onderwerpen te bespreken.

Mammacareverpleegkundige

De mammacareverpleegkundige , is een verpleegkundige met een aanvullende opleiding tot mammacareverpleegkundige, zij is uw aanspreekpunt in het Borstcentrum. Zij begeleidt u gedurende de diagnostische en behandelfase, zij is uw casemanager en houdt zelf spreekuur.