Spring naar de content

Gang van zaken

Bernhoven verleent hoogwaardige diabeteszorg aan patiënten die door de huisarts zijn verwezen.
Samen met de huisartsen in de regio heeft Bernhoven afspraken gemaakt over goede diabeteszorg, waarbij het ziekenhuis en de huisartsen met elkaar samenwerken.
Als een ingestelde behandeling niet (meer) succesvol is, kan de huisarts de behandeling aanpassen of u doorverwijzen naar de internist.
Binnen Bernhoven wordt u vervolgens gezien en behandeld door het diabetesteam.

Diabetesteam

Binnen het diabetesteam werken internisten, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en podotherapeuten samen. Om optimale zorg te kunnen bieden, gebruiken zij één dossier en overleggen zij regelmatig met elkaar tijdens een multidisciplinair overleg (MDO).
Als zorg in het ziekenhuis niet langer nodig is, wordt u weer terugverwezen naar uw huisarts voor verdere begeleiding van uw diabetes.

Diabetespoli

Als u naar de diabetespoli bent verwezen, neemt Bernhoven alle diabeteszorg, inclusief de voetzorg, over.
De internist, diabetesverpleegkundige en diëtist helpen u om uw diabetes zo goed mogelijk te regelen. Wanneer uw diabetes goed geregeld is, wordt de kans op complicaties in de toekomst kleiner. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig op controle komt.
Zorgt u ervoor dat u bij de controle uw boekje met eigen gemeten bloedsuikers en een actuele medicijnoverzicht bij u hebt. Het zogenoemde AMO. Dit kunt u ophalen bij uw apotheek.

Zelfmanagement

Om uw diabetes goed geregeld te houden moet u dagelijks keuzes maken die uw gezondheid en leven beïnvloeden. Wij bieden patiënten de mogelijkheid om meer verantwoordelijk te zijn voor deze keuzes en stimuleren zelfmanagement. Het diabetesteam coacht u hierbij. Daarbij zijn uw persoonlijke doelen leidend voor de zorgverlening. Een individueel zorgplan zal bepalen hoe vaak en op welke manier er contact is met het behandelteam.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en keuzenhulpen

De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitale omgeving waarin mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes,  reumatische aandoeningen, COPD en hart-en vaatziekten kunnen communiceren met hun specialist in Bernhoven of met hun huisarts.

Deze persoonlijke gezondheidsomgeving heet Natuurlijk Samen.

Op deze pagina's leest u meer over de PGO Natuurlijk Samen:

Wat is de PGO en hoe werkt het?

Vragen / opmerkingen / contact