Spring naar de content

Dialysebehandelingen en begeleiding

Het dialysecentrum biedt de mogelijkheid tot verschillende soorten dialysebehandelingen:

  • hemodialyse
  • peritoneaaldialyse

Naast de behandeling wordt u door het multidsciplinair team begeleid in het omgaan met uw ziekte. Het multidisciplinair team bestaat uit: internist-nefroloog, dialyseverpleegkundige, maatschappelijk werker, diëtist, eventueel aangevuld met bijvoorbeeld psycholoog of diabetesverpleegkundige.

Op uw gemak

Mogelijk brengt u veel tijd door in het dialysecentrum. U en uw naasten staan bij ons centraal. Uitgangspunten zijn met name kwaliteit van zorg, hoog serviceniveau, klantgerichtheid, respect en behoud van uw zelfstandigheid.