Spring naar de content

Ondersteuning

Naast dialysebehandeling biedt het dialysecentrum u ondersteuning bij het leven met een nierziekte. Dit gebeurt in de vorm van:

  • voorlichting;
  • het regelen van de totale zorg die u nodig hebt.

Voorlichting

De dialysedienst geeft u de volgende voorlichting over uw ziekte en behandeling.

Voorlichting Toelichting
Predialyse Dit is het traject dat voorafgaat aan uw dialysebehandeling. U en uw familie hebben gesprekken over o.a. de mogelijkheden voor dialyse. >> meer informatie
Training peritoneaaldialyse  Als u start met peritoneaaldialyse (buikvliesspoeling), krijgt u een uitgebreide training in het Diaysecentrum. >> meer informatie
Voorbereiding transplantatie  Een niertransplantatie is een ingrijpende gebeurtenis. Vóór de operatie hebt u voorbereidende gesprekken met de internist en de gespecialiseerd verpleegkundige.
Informatieboek Als u start met nierdialyse, krijgt u een informatieboek van de Nierstichting.
Voorlichtingsbijeenkomsten Over bepaalde onderwerpen geeft het Dialysecentrum groepsvoorlichting. Hierbij kunt u ook ervaringen uitwisselen met andere nierpatiënten. 

Totale zorg

Het ondergaan van dialysebehandeling is intensief en kan voor u ingrijpende gevolgen hebben. Mogelijk moet u een zeer specifiek dieet volgen. Of u kunt minder werken, omdat uw dialysebehandeling veel tijd kost.

In deze gevallen regelt het dialysecentrum voor u de gewenste zorg. Bijvoorbeeld we maken voor u afspraken met een diëtist, maatschappelijk werker, gespecialiseerd verpleegkundige of internist-nefroloog. Voor deze ondersteuning werkt het dialysecentrum samen met het Radboudumc.