Spring naar de content

Dieetbehandeling

U komt in contact met de diëtist na doorverwijzing van uw behandelend specialist. Bij diëtetiek is er sprake van een medische indicatie, die aanpassing van de voeding wenselijk of noodzakelijk maakt. De dieetbehandeling draagt bij aan het voorkomen, opheffen of verminderen van met voeding samenhangende problematiek.

Een dieetbehandeling is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke breuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon. De diëtist speelt in op uw wensen, (on)mogelijkheden en leefomstandigheden om de praktische uitvoerbaarheid te vergemakkelijken en het gewenste resultaat te behalen.

De diëtist:                    

 • gaat samen met u na of uw voedingsgewoonten aangepast moeten worden;
 • geeft u inzicht in uw eetgewoonten en de omstandigheden die hierop van invloed zijn;
 • maakt een berekening of uw voeding voldoende voedingsstoffen bevat;
 • stelt samen met u een behandelplan op, en houdt daarbij rekening met uw persoonlijk en medische situatie;
 • leert u omgaan met het dieet;
 • geeft u praktische adviezen bij bijzondere gelegenheden;
 • Er kunnen verschillende redenen zijn voor een specialist om een diëtist bij de behandeling te betrekken. De meest voorkomende aandoeningen of problemen waarbij dit gewenst is zijn:
  • Diabetes Mellitus / Diabetes Gravidarum (zwangerschapsdiabetes);
  • Nierziekten;
  • Pre- en postoperatieve patiënten met (risico op) ondervoeding;
  • Hart- en vaatziekten;
  • Oncologie;
  • Maag-, darm- en leverziekten;
  • Longziekten;
  • Amyloïde Lateraal Sclerose (ALS);
  • Ondervoeding door onbekende oorzaak;
  • Allergie of voedselintoleranties.

De diëtist heeft haar eigen professionele (gedelegeerde) verantwoordelijkheid, terwijl de medisch specialist eindverantwoordelijk blijft voor de totale medische behandeling van de patiënt.