Spring naar de content

Voedingscommissie

Sinds april 2005 heeft Bernhoven een voedingscommissie. De commissie ontwikkelt beleid betreffende klinische voeding binnen Bernhoven, dat wil zeggen alle voeding die intern aan patiënten wordt verstrekt. Hierbij kun je denken aan de gewone voeding, sondevoeding of (totale) parenterale voeding. De voedingscommissie maakt beleid op basis van nationale- en internationale richtlijnen rondom voeding in Bernhoven en toetst of deze op de juiste manier worden toegepast. Zij ontwikkelen protocollen en houden deze up-to-date.

De commissie bestaat uit een MDL arts (voorzitter), teammanager paramedische vakgroepen, intensivist, chirurg, apotheker, hygiënist, diëtisten, contract&performance manager, voedingsverpleegkundigen en verpleegkundigen van diverse afdelingen. De commissie komt vier keer per jaar bij elkaar.

Een optimaal voedingsbeleid binnen Bernhoven kan de opnameduur verkorten, het aantal complicaties verminderen en het welbevinden van de patiënten verbeteren.