Spring naar de content

Voedingsteam

Vanaf september 2014 is er in Bernhoven vanuit de voedingscommissie een voedingsteam opgestart: een multidisciplinair team dat zich bezig houdt met de behandeling met enterale en parenterale voeding in de meest brede zin. In een voedingsteam worden zowel de voedingskundige, verpleegtechnische en de medische aspecten vertegenwoordigd door de diëtist, voedingsverpleegkundige, MDL-arts en chirurg.

Het belangrijkste doel van het voedingsteam is het voorkomen en behandelen van ondervoeding. Dit doen zij enerzijds door een expertisefunctie op te bouwen op het gebied van voeding en door contacten te houden met de (poli)kliniek en zorgaanbieders in de regio. Anderzijds houden zij zich bezig met het opstellen van protocollen volgens de nieuwste inzichten.

Verder kan het voedingsteam in consult gevraagd worden voor de individuele patiënt met complexe voedingsproblematiek, waarbij gewone orale voeding of sondevoeding problematisch verloopt.

De voedingsverpleegkundige is de contactpersoon bij patiënten die begeleid worden door het voedingsteam. Het voedingsteam is te bereiken via: