Spring naar de content

De afdeling ergotherapie maakt deel uit van de paramedische dienst Bernhoven. De paramedische dienst bestaat uit fysiotherapie, logopedie en ergotherapie.De ergotherapeut behandelt klinische patiënten (klinisch betekent dat u opgenomen bent in het ziekenhuis). 

Ergotherapie richt zich op de zelfstandigheid in het dagelijks handelen. Handelingen die eigenlijk heel ‘normaal’ zijn, kunnen plotseling of geleidelijk aan moeizamer gaan. Hierbij kunt u denken aan wassen en aankleden, eten, boodschappen doen, telefoneren, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk en/of hobby’s. Een ergotherapeut gaat samen met u op zoek naar de beste methode om uw dagelijkse handelingen zelfstandig en veilig te kunnen blijven uitvoeren. Dit onderzoek richt zich op:

  1. de motorische vaardigheden van armen en handen;
  2. het cognitief functioneren in het handelen, zoals aandacht, concentratie, geheugen, probleemoplossend vermogen en inzicht.

Om deze functies te beoordelen worden dagelijkse handelingen geobserveerd. Zo kan er gekeken worden naar wassen en aankleden, brood smeren en snijden, koken, computeren maar ook spelletjes. Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om te beoordelen of het veilig is om terug te keren naar de thuissituatie of dat er gestreefd moet worden naar een revalidatieplek. De ergotherapeut brengt hierover advies uit aan uw behandelend specialist.