Spring naar de content

Welkom bij Centraal Functie Onderzoek van Bernhoven. Op deze afdeling werken mensen die specifiek zijn opgeleid voor het doen van functieonderzoek van een bepaald orgaan. Zo treft u hartfunctielaboranten, longfunctieanalisten, KNO-laboranten, logopedisten en KNF (neurologie)-laboranten aan.

CFO (Centraal Functie Onderzoek) doet onder meer onderzoeken op de gebieden:

  • cardiologie;
  • longgeneeskunde;
  • klinische neurofysiologie (verricht onderzoeken voor neurologie);
  • interne geneeskunde;

Uw specialist beslist welk onderzoek u nodig hebt. Hij/zij verwijst u door naar onze afdeling.

Patiëntenfolders