Spring naar de content

Opname op de CCU

Op de CCU worden patiënten opgenomen met hartproblemen die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van lichaamsfuncties nodig hebben. CCU staat voor 'coronary care unit' en wordt ook wel hartbewaking genoemd.

Een patiënt wordt opgenomen op de hartbewaking als deze speciale zorg nodig heeft bij hartklachten, bijvoorbeeld na een hartinfarct, pijn op de borstklachten, na een PCI (percutane coronaire interventie, dotterbehandeling) of bij hartritmestoornissen. Het is dan nodig om het hartritme en bloeddruk intensief te bewaken.

Als de patiënt opgenomen wordt, sluit de verpleegkundige de patiënt aan op de apparatuur en soms wordt de patiënt nagekeken door de cardioloog. Soms is het wenselijk dat familieleden/naasten gedurende die tijd wachten in de familiekamer. De IC/CC-verpleegkundige komt zo spoedig mogelijk de contactpersoon van de familie inlichten over de toestand van de patiënt.

Op de CCU kunt u de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen:

Cardioloog

De cardioloog is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van aandoeningen van het hart en de grote bloedvaten. Er wordt dagelijks visite gelopen door de dienstdoende cardioloog. Dit gebeurt niet op vaststaande tijden.

Arts-assistent

De arts-assistent ondersteunt de cardioloog. Dit zijn gediplomeerde artsen, in opleiding tot specialist.

IC/CC verpleegkundige (in opleiding)

De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde IC/CC- verpleegkundigen of IC/CC- verpleegkundigen in opleiding.

Helpende

De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC-verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunende diensten

Ook zijn er op de afdeling iedere dag een secretaresse, voedingsassistente en medewerker schoonmaak en onderhoud aanwezig.

Andere specialisten

Medisch specialisten van andere vakgroepen ondersteunen waar nodig de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan de neuroloog, anesthesioloog, internist of intensivist.

Paramedische professionals

Paramedische professionals zoals bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten en/of diëtisten ondersteunen de patiënt zonodig vanuit hun vakgebied.

Geestelijke zorgverleners

De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger/pastoraal werker ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties.

Als u als patiënt en/of naasten behoefte heeft aan een gesprek met de cardioloog, laat dit dan weten aan de verpleegkundige die voor de patiënt zorg. De verpleegkundige regelt dan een afspraak met de cardioloog.

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven vraagt de arts naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Waarom niet reanimeren?

Er zijn drie redenen om de afspraak tot niet-reanimeren te maken:

  1. U heeft uw behandelend arts te kennen gegeven niet gereanimeerd te willen worden.
  2. De behandelend arts vindt reanimatie bij voorbaat kansloos, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.
  3. U heeft te kennen gegegeven dat u niet gereanimeerd wil worden ook al is de kans groot dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt. Maar omdat het niveau van lichamelijk en/of geestelijk functioneren na deze reanimatie waarschijnlijk niet meer hetgene is dat u acceptabel vindt, respecteert de arts uw wens.

Meer leest u deze folder.

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U kunt dit AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden en geactualiseerd. Neem bij voorkeur de medicatie die u thuis gebruikt in de originele verpakking mee. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen, krijgt u een nieuw AMO mee. Als het nodig is, krijgt u daar ook nieuwe recepten bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Wilt u bij opname het volgende meenemen:

  • Toiletartikelen (elektrisch scheerapparatuur verdient de voorkeur)
  • Medicijnen die thuis worden gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)
  • Dieetlijst, indien van toepassing
  • Kleding
  • Slippers, pantoffels of schoenen

Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten.