Spring naar de content

Vragen, opmerkingen, klachten

Wij streven ernaar dat de patiënt en zijn naasten tevreden zijn over de zorg en behandeling tijdens het verblijf op de CCU.

Eventuele suggesties voor verbetering horen wij graag van u. Hiervoor kunt u terecht bij de verpleegkundige, afdelingshoofd of uw behandelend arts.
Blijft er ongenoegen bestaan dan kunt u terecht bij Patiënt Service bereikbaar op telefoonnummer 0413 - 40 29 00.

Desgewenst verwijzen zij u door naar de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

In het kader van kwaliteitsbewaking worden er in ons ziekenhuis data van patiënten verzameld en doorgestuurd naar een landelijke database. Bij het doorsturen van deze data zijn persoonlijke gegevens niet meer traceerbaar.