Spring naar de content

Hygiëne & infectiepreventie

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie van Bernhoven is verbonden aan het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
De afdeling bewaakt en bevordert de hygiëne in het ziekenhuis. De werkzaamheden zijn er op gericht dat patiënten, medewerkers en bezoekers geen infectie oplopen in het ziekenhuis.

De werkzaamheden omvatten onder andere :

  • het opstellen van protocollen ter voorkoming van infecties
  • controle op naleving van de protocollen
  • bewaken van de patiëntveiligheid
  • coördinatie bij een uitbraak van een besmettelijke ziekte in het ziekenhuis
  • voorlichting en informatievoorziening