Spring naar de content

Dysartrie: problemen met de spraak.

Dysartrie is een spraakstoornis die het gevolg is van een aandoening in het zenuwstelsel. Deze aandoening verstoort de werking van één of meer spieren die bij het spreken betrokken zijn. Het is geen taalstoornis zoals bijvoorbeeld afasie, waarbij een gedachte of idee niet goed wordt omgezet in taal. Bij een dysartrie kan men de woorden en zinnen wel formuleren maar worden ze niet duidelijk uitgesproken. Ook het ademhalen kan bij een dysartrie bemoeilijkt worden en de stem kan anders klinken. De logopedist onderzoekt en behandelt de spraakstoornis en geeft adviezen aan patiënt in zijn of haar omgeving.

Voor meer informatie kunt u hier de folder over dysartrie downloaden.