Spring naar de content

Volwassenen

Bij volwassenen kunnen door verschillende oorzaken (bijvoorbeeld een beroerte of algehele conditionele achteruitgang) problemen ontstaan met de taal, de spraak en/of het slikken.

Patiënten worden gedurende hun ziekenhuisopname door de logopedist gescreend, onderzocht en kortdurend behandeld. Directe familie wordt betrokken bij de behandeling als dit wenselijk is. Wanneer een patiënt met ontslag gaat, wordt indien nodig de logopedische behandeling elders voortgezet.

Afasie: problemen met de taal.

Wanneer als gevolg van een hersenbeschadiging één of meer onderdelen van de taal niet goed meer kunnen functioneren, noemt men dat afasie. A (= niet), fasie (= spreken). Afasie is een taalstoornis. Iemand met een afasie kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Verschillende of alle onderdelen van het taalsysteem kunnen verstoord zijn. Denk hierbij aan het spreken, het begrijpen van een gesprek, het begrijpen van wat u leest, en/of het schrijven. De logopedist onderzoekt en behandelt de taalstoornis en geeft adviezen aan patiënt in zijn of haar omgeving.

Voor meer informatie kunt hier de folder over afasie downloaden.