Spring naar de content

Afasie

Afasie: problemen met de taal.

Wanneer als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) een taalprobleem optreedt, noemt men dat afasie. A (= niet), fasie (= spreken). Afasie is een taalstoornis. Iemand met een afasie kan de taal minder goed gebruiken dan voorheen. Verschillende of alle onderdelen van het taalsysteem kunnen verstoord zijn. Denk hierbij aan het spreken, het begrijpen van een gesprek, het begrijpen van wat u leest, en/of het schrijven. De logopedist onderzoekt en behandelt de taalstoornis en geeft adviezen aan patiënt en zijn of haar omgeving.

Voor meer informatie kunt hier de folder over afasie downloaden.