Spring naar de content

Voor wie medische maatschappelijk werk?

Voor wie medisch maatschappelijk werk?

Niet alleen u, maar ook uw naasten kunnen gebruik maken van de hulp van medisch maatschappelijk werk. U kunt de verpleegkundige of uw specialist vragen om de medisch maatschappelijk werker in te schakelen, wanneer u problemen ondervindt die samenhangen met uw ziekte of met de opname in het ziekenhuis.

Zodra u voor de medische behandeling niet meer in het ziekenhuis hoeft zijn, bekijkt u samen met de medisch maatschappelijk werker of het wenselijk is dat de hulpverlening buiten het ziekenhuis voortgezet wordt.  In dat geval wordt u doorverwezen naar de juiste instanties.